Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Актив 2. разреда

Душица Милисављевић
проф. разредне наставе
Горица Ђоковић
проф. разредне наставе
Лела Петровић
проф. разредне наставе
Гордана Перуничић
проф. разредне наставе
Јасмина Ћирјаковић
наст. разредне наставе

Целодневна настава

Светлана Опарница
проф. разредне наставе
Данка Мариновић
проф. разредне наставе