Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Актив 1. разреда

Александра Дуканић
проф. разредне наставе
Ирена Бабовић
проф. разредне наставе
Снежана Ковачевић
проф. разредне наставе
Милена Аћимовић
проф. разредне наставе
Мира Кукић
проф. разредне наставе  

Целодневна настава

Ивана Бајевић 
проф. разредне наставе
Далиборка Ђокић
проф. разредне наставе