Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Актив 1. разреда

Александра Дуканић
проф. разредне наставе
Ирена Бабовић
проф. разредне наставе
Снежана Ковачевић
проф. разредне наставе
Милена Аћимовић
проф. разредне наставе
Мира Кукић
проф. разредне наставе  

Целодневна настава

Ивана Бајевић 
проф. разредне наставе
Далиборка Ђокић
проф. разредне наставе 

Актив 2. разреда

Душица Милисављевић
проф. разредне наставе
Горица Ђоковић
проф. разредне наставе
Лела Петровић
проф. разредне наставе
Гордана Перуничић
проф. разредне наставе
Јасмина Ћирјаковић
наст. разредне наставе

Целодневна настава

Светлана Опарница
проф. разредне наставе
Данка Мариновић
проф. разредне наставе

Актив 3. разреда

Весна Јеротијевић
проф. разредне наставе
Анђелка Томовић
проф. разредне наставе
Горан Милисављевић
проф. разредне наставе
Весна Анђелковић
проф. разредне наставе
Маја Кораксић
проф. разредне наставе

Целодневна настава

    
Снежа Бабић
проф. разредне наставе
    Далиборка Ђокић
проф. разредне наставе

Актив 4. разреда

Мара Јанковић
проф. разредне наставе 
Биљана Петровић Јовановска
проф. разредне наставе
Катарина Габоровић
проф. разредне наставе
Тања Поповић
проф. разредне наставе
Биљана Ђорђевић
проф. разредне наставе 

Продужени боравак

     
Наташа Јовановић
проф. разредне наставе
Сања Лазовић
проф. разредне наставе
Нела Мандић
проф. разредне наставе
Весна Вујовић
проф. разредне наставе