Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Актив историје и географије

Зорица Шипетић
проф. географије
Драган Василијевић
проф. географије
Марија Савић
проф. географије
Драгана Јекић Дамљановић
проф.историје
Јана Митровић
проф. историје
Горан Џоковић
проф. историје