Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Распоред звоњења у школи

Распоред звоњења у редовним условима

Радно време свих служби у школи
- Директор усклађује радно време са потребама школе.
- Помоћници директора раде од 7:30 до 18:00
- Администрација од 7:00 до 14:00
- Психолошко - педагошка служба од 7:30-13:30 и од 12:00 - 18:00
- Логопед од 7:30 до 14:30
- Школска библиотека од 8:00 до 17:00
- Продужени боравак од 7:30 до 16:30
- Зубна амбуланта ради од 7:30 до 13:30
- Школска кухиња  ради од 6:00 до 16:00 сати.
- Помоћно и техничко особље ради у две смене (од 6:00 до 13:30и од 12:30 до 20:00).
- Домари од 6:00 до 20:00 и мењају се седмично.