Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Наша школа као Еко-школа

И ове године, наша школа наставиће активности у  Међународном пројекту Екошкола који се бави едукацијом најмлађих о заштити животне средине и  и здравог начина живота. Носиоци активности су, поред еко-одбора и еколошке секције, сви наставници, помоћно особље и ученици.

План рада Eкошколе за 2023/2024. годину,координатор Маријана Марковић,професор

Активности

Носиоци активности

Време

Обележавање Светског дана чишћења дивљих депонија

Маријана Марковић, професор биологије,Зорица Благојевић професор информатике и рачунарства; ученици шестог разреда

15. септембар 2023.

Обележавање Светског дана туризма

Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Драган Васиљевић, професор географије, ученици 5. и  6. разреда

27. септембар

Обележавање Светског дана здраве хране

Чланови  Еко одбора, ученици од 5. до  8. разреда и ученици који похађају продужени боравак

Октобар 2023.

Обележавање Светског дана јабука

Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије, ученици 5. и  6. разреда

Октобар 2023.

Обележавање Светског дана чистог ваздуха

Радионица  „Локалитети са чистим ваздухом у нашем граду и околини”

Чланови Еко одбора: Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије.

Радионица (еколошке поруке и брошура о локалитетима)

Новембар 2023.

Дан правилне исхране и кувања са децом

Чланови Еко одбора: прављење јеловника за породични ручак; недељни јеловник за школску ужину

Радионица (размена рецепата и проучавање састава и комбинација хране)

8. новембар 2023.

Дан примирја у Првом светском рату: Наталијина рамонда – ендемска биљка централног Балкана; 215 биљних врста под заштитом у Србији;

Чланови Еко одбора: Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије.

Радионица (албум са биљкама које су под најстрожим степеном заштите у Србији)

11. новембар 2023.

Европска недеља рециклаже отпада

Чланови Еко одбора: акција сакупљања амбалаже и старог папира

29. новембар 2023.

Обележавање Светског дана планина

Чланови  Еко одбора и чланови планинарског удружења „Каблар”, ученици од 5. до  8. разреда

22. децембар 2023.

Обележавање Светог Саве – духовне поуке и еколошке поруке

Чланови Еко одбора: Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије, ученици 6. разреда

Јануар 2024.

Флороними у народној књижевности

Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије, ученици 6. разреда

Фебруар 2024.

Обележавање Светског дана очувања енергије

Презентација о енергетској ефикасности

Чланови Еко одбора: Зорица Благојевић и Лела Симеуновић, професори техничког и информатике, Маријана Марковић, професор биологије, еколошка секција, ученици од 5. до 8. разреда

 

14. фебруар 2024.

Дан позоришта

Припрема скеча о заштити природе / посета позоришту

7. март 2024.

 

Обележавање Сата за нашу планету

Концерт под свећама и рецитал

Чланови Еко одбора: Оливера Крупеж, професори српског језика и књижевности, Маријана Марковић, професор биологије, Виолета Славковић, професор музичке културе, ученици од 5. до 8. разреда

- гашење расвете у школским зградама и у школском дворишту

 

19. март 2024.

Обележавање Светског дана шума

Маријана Марковић, професор биологије професори разредне наставе у продуженом боравку;  ученици шестог разреда и ученици који похађају продужени боравак

21. март 2024.

Едукативна радионица на тему одрживог развоја – Императиви у заштити животне средине

Чланови Еко одбора, Оливера Крупеж и Маријана Трифуновић, професори књижевности и српског језика, ученици 6. и 7. разреда

Март 2024.

Обележавање Дана вода Пројекција филма Жеђ света

Чланови Еко одбора: Маријана Марковић,  професор биологије, еколошка секција, ученици од 5. до 8. разреда

22. март 2024.

Пролећни цветови- изложба цвећа

Чланови Еко одбора: Маријана Марковић, професор биологије, Оливера Крупеж и Маријана Трифуновић, професори књижевности и српског језика,учитељи, еколошка секција, ученици од 5. до 8.

Март 2024.

Учешће у конкурсима Еко репортер и Екопакет

Маријана Марковић, професор биологије ученици од 5. до 8. разреда

Март 2024.

Поруке о заштити природе – зависне реченице

Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Трифуновић, професор књижевности и српског језика, ученици 7. и 8. разреда

Април 2024.

Међународни дан заштите од буке

Чланови Еко одбора: Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије, ученици 6. разреда

20. април 2024.

Обележавање Дана планете Земље

Чланови Еко одбора и ученици од 1. до 8. разреда

22. април 2024.

Акција уређивања школског дворишта,

Еко башта

Чланови Еко одбора: Маријана Марковић, еколошка секција, ученици од 5. до 8. разреда

Април 2024.

Обележавање Међународног дана Сунца

Чланови Еко одбора: Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије, ученици 5. и 6. разреда

3. мај 2024.

Европски дан паркова

Чланови Еко одбора: Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, Маријана Марковић, професор биологије, ученици 5. и 6. разреда. Уређење школског парка / шетња по градском парку

24. мај 2024.

Обележавање Дана биодиверзитета – Промо Еко дан - изложба животиња

Чланови Еко одбора: Маријана Марковић, професор биологије, учитељи,  еколошка секција, ученици од 5. до 8. разреда

22. мај 2024.

Едукација ученика, наставног и вананаставног особља за селекцију отпада

Чланови Еко одбора, професори, вананаставно особље

У току школске 2023/2024.