Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Косовска битка у националној историји, народној књижевности
и црквеном и народном памћењу

Ова је тема једна од централних у настави српског језика и књижевности, као и историје, зато што је у питању преломни тренутак историје српског народа у коме је делом заснована његова духовност. Сложеност анализе историјског, књижевног и митског значаја Косовске битке омогућује да се обједини више различитих аспеката овог историјског догађаја и да се оствари културна, историјска и духовна целина у наставно-научном процесу. Ученици на тај начин сами стичу вештину да вишедимензионално прате суштину сваког историјског догађаја, потврђују сазнање да се неумитно спајају прошлост, садашњост и будућност.

Оливера Крупеж је уз помоћ издвојених стихова, сликарских остварења, историјских карата и других визуелних прилога, изложила садржаје који представљају надоградњу знањима која су ученици могли да стекну на редовним часовима обраде и помажу у повезивању наставних садржаја из више предмета. 

Интегративним начином утврђивања наставне теме остварује се успешно повезивање и сажимање података. Косовска битка као значајан догађај у историји српског народа заслужује пажњу и због актуелних друштвено-политичких дешавања.

Повезивање садржаја из више наставних области омогућава ученицима да боље повезују историјске чињенице са сликом историје у народној епици, као и њеним одразом у ликовном стваралаштву и уметности. Захваљујући таквом приступу, стичу трајнија и шире заснована знања.

Обрада Косовске битке предвиђена је у настави историје, српског језика и књижевности и веронауке у шестом разреду. Наставне јединице у оквиру једног предмета обрађују се засебно јер у школској пракси нема спојених часова. У наставним плановима историје и српског језика и књижевности теме се не обрађују у исто време (због динамике наставног градива из српског језика и књижевности и праћења хронолошког тока, препоручљиво је да се ова област обради раније).

Час је реализован 7. октобра 2022. са три одељења шестог разреда. Ученици сва три одељења су на подстицај наставница књижевности и српског језика Мирјане Маринковић и Оливере Крупеж припремили излагања о знаменитим јунацима овог тематског круга. Наставница историје Драгана Јекић Дамљановић имала је прилику да упореди садржај лекција из историје и српског језика и књижевности. Посебан утисак оставило је излагање о косовским божурима наставнице биологије Маријане Марковић, као и интерпретација песме На Газиместану ученице Јане Маринковић.