Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30
  • ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА И ОСИГУРАНИКЕ О  КАРАКТЕРИСТИКАМА УСЛУГЕ  ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД  ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) link
  • ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦЕ  НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)  link
  • ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)  link
  • УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА   link
  • ОДШТЕТНИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ НЕЗГОДЕ   link
  • ИЗЈАВА О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ НАКНАДНЕ ШТЕТЕ   link