КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За доделу уговора за јавну набавку радова
"Текуће поправке и одржавање објеката"

Опширније...

PROJEKAT „PODIZANJE KVALITETA NASTAVE PRIMENOM PROJEKTNE METODE“

U okviru programa Erasmus + koji se odnosi na finansiranje projekata u obrazovanju, školi je odobren projekat „Podizanje kvaliteta nastave primenom projektne metode“. Naši nastavnici će tokom sledeće školske godine putovati u Englesku, gde će imati priliku da se upoznaju sa primerima iz prakse, a sve u cilju unapređenja same nastave sa akcentom na učeniku kao aktivnom učesniku.

„ОД ПРЕДРАСУДА И СТЕРЕОТИПА ДО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА“

5

У ОШ “Милица Павловић“ Чачак одржавају се већ неколико месеци радионице „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“. Наставници и ученици ове школе прошли су обуку за извођење радионица у Регионалном центру Чачак уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Ужичког центра за права детета.

Опширније...

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Опширније...

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

Опширније...

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЗНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
НАКОН КОРЕКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА

Опширније...

ЗАПИСНИК ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ
НА УЛОЖЕНЕ ПРИГОВОРЕ
СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Опширније...