Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Засади дрво

У оквиру акције Засади дрво која се одвија на целој теритирији Републике Србије, 24. фебруара 2022. године наши прваци засадили су две саднице белог бора и на тај начин оплеменили своје школско двориште.

Циљ акције је подизање еколошке свести и степена образовања деце о очувању и заштити животне средине. Као носилац статуса eко-школа, наша школа бригу о животној средини и еколошку свест поставља као приоритет у свакодневном животу ученика.

Ове саднице ће се уклопити у амбијент учионица на отвореном и зелени појас који већ постоји око Основне школе „Милица Павловић”, који сваке године допуњавамо новим садницама које брижљиво уклапамо. Наша школа веома води рачуна о томе да школско двориште има довољно зелених површина за одмор и рекреацију деце.