Резултати са општинског такмичења из биологије

5. разред link

6. разред link

7. разред link

8. разред link

Угледна активност

Ликовни и књижевни мотиви и биолошки појмови у народним песмама

VileUA

На часовима ликовне културе одржаним 21. и 25. фебруара 2022. у одељењима V/2 и V/3 представљени су књижевни и ликовни мотиви у лирској народној песми Вила зида град тумачењем симболике појединих појмова из песме (град, грана од облака, бисер, скерлет, коло, игра). Неки су стихови повезани су са мотивима из епских народних песама из програма за пети и шести разред. Међупредметна корелација постигнута је визуелним приказима различитих облака, материјала, природних појава, као и уметничких слика са мотивима виле и вилинских игара. Делови вилиног града повезани су са дверима, некадашњим утврђењима и градским капијама. Након презентације коју је припремила наставница Оливера Крупеж, наставница ликовне културе Александра Ћосић Маринковић дала је ученицима задатке за групни рад који су се односили на поједине сегменте песме.

Опширније...

 Лекар, пекар, апотекар,
Могао бих бити ја, него шта!

Упознавши значење речи занимање, гледавши прилоге и фотографије које су пробудиле радозналост код ученика и жељу за сазнањем, одлучила сам да часовима вежби из предмета Свет око нас (наставна јединица: Занимања) и слободних активности присуствују и родитељи различитих занимања.

Кроз учионицу одељења I/6 у целодневном боравку прошли су: козметичар, фризер, стаклорезац, ауто-електричар, електротехничар рачунара, информатичар, дизајнер веза, фармацеут, професор српског језика и књижевности и сликар-керамичар.

UVODNAJCAS

Опширније...

БИОБИБЛИОТЕКА

Шта је живо, а шта није?

У петак, 11. марта 2022. реализоване су прве активности пројекта „Биобиблиотека” у  ОШ „Милица Павловић” Чачак.

Професорка биологије Биљана Ускоковић Брковић, педагошки саветник, у одељењу првог разреда одржала је предавање о живој и неживој природи. Ученици су активно слушали, посматрали кроз лупу, цртали и закључивали. Направљен је и тематски речник у вези са биљкама. У сарадњи и договору са учитељицом Весном Анђелковић и школским библиотекаром Биљаном Лукић посадили су собну биљку спатифилум која је уједно прва биљка наше биобиблиотеке. Ову активност посетиле су и логопед и школски педагог.

Опширније...

„БИОБИБЛИОТЕКА”

АКТИВНОСТИ:

* Производња биљака из семена
* Прављење цветова-рециклажа
* Прављење речника цвећа и дрвећа
* Гајење биљака у саксији, пресађивање и пелцерење
* Креирање речника личних имена датих по биљкама
* Читање текстова или писање песама о цвећу
* Прављење сликовница од цртежа биљака
* Прављење хербаријума
* Фонотека- цвеће у музици
* Попуњавање неме карте света са биљним врстама које су карактеристичне за одређену земљу или регион (средњошколци)
* Израда плаката (у дигиталном облику) о свим пројектним активностима „Биобиблиотека“

Опширније...