Администрација

Рачуноводство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zenska
Снежана Војиновић
шеф рачуноводства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mira jovanovic
Мира Јовановић
административни радник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zenska

Зорица Баралић
секретар школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zenska

Данијела Кривокућа
административно-финансијски радник