Списак запослених

Наставно особље

Име и презиме

наставника

Врста стручне спреме

Предмет који предаје

Јелена Јововић

Проф.српског

језика

српски језик

Тања Ђорђевић

Проф.српског

језика

српски језик

Оливера Kрупеж

Доктор књижевних наука

српски језик

Мирјана Маринковић

 Проф.

српског језика

српски језик

Бојана Никшић

 Проф.

српског језика

српски језик

библиотека

Бранка Вукајловић, замена Јоване Милић

 Проф.

српског језика и књижевности

српски језик

Милица Матовић, замена Јоване Милић

 Проф.

српског језика

српски језик

Ивана Радишић

Проф.енглеског

језика

енглески језик

Kатарина Драмлићанин

Проф.енглеског

језика

енглески језик

Oливера Симовић

Проф.енглеског

језика

енглески језик

Јаворка Чоловић

Iquinangelo

Проф.енглеског

језика

енглески језик

Јована Божовић

Проф.енглеског

језика

енглески језик

Радован Васојевић

Проф.енглеског

језика

енглески језик

библиотека

Маријана Черкез

Проф. немачког

језика

немачки језик

Ивaна Секулић

Проф. немачког

језика

немачки језик

Крстина  Петровић

Проф. немачког

језика

немачки језик

Оливера Николић

Проф. немачког

језика

немачки језик

Живота Драмлић

Наст. ликовне

културе

ликовна култура

Сања Живановић

Проф. ликовне

културе

ликовна култура

Виолета Славковић

Проф. музичке

културе

музичка култура

Мила Алексић 

Наст. музичке

културе

музичка култура

Јана Митровић

Дипл. историчар

историја

Горан Џоковић

Проф. историје

историја

Драгана Јекић Дамљановић

Проф. историје

историја

грађанско васпитање

Зорица Шипетић

Проф. географије

географија

Љубица Вуковић    

Проф. географије

географија

Марија Савић

Проф. географије

географија

Зорица Миловановић

Наст. Физике

физика

Катарина Драгутиновић

Проф.  физике

физика

Слободан Стевановић 

Наст. математике

математика

Биљана Новковић 

Проф. математике

математика

Маријана Курћубић

Проф.  математике

математика

Биљана Радић, замена Катарине Зимоњић

 

математика

Добросав Капларевић

Мастер проф. инф. и математике

математика

Младен Капларевић

Проф. математике

математика

Биљана Ускоковић Брковић      

Проф. биологије

биологија

Маријана Mарковић

Проф. биологије

биологија

Ана Вуловић,

 Мастер биолог

биологија

Мира Панић

Наст. Хемије

хемија

Ивана Живановић Полуга

Проф. Хемије

хемија

Лела Симеуновић

Проф. техничког

образовања

техничко обр. и информатика

Ивана Томић

Проф. основа

технике и инф.

техничко обр., техника и технологија и информатика

Бранислав Бокић

Проф. техничког

образовања

техничко обр. и

технологија и технологија

Душко Селаковић

Проф. основа

технике и инф.

техничко обр., техника и технологија и информатика

Радојица Чоловић

Проф. основа  

технике и инф.

техничко обр., техника и технологија и информатика

Љиљана Иванковић

Професор технике и информатике

техничко образовање и информатика

Славица Вукајловић,

замена Зорице Благојевић

Проф. основа

технике и инф.

техничко обр. и

информатика

Милка Главоњић

Проф. технике и информатике

техничко обр. и

технологија и технологија

Милисав Даниловић

Проф. физичког    васпитања

физичко

васпитање

Љиљана Јозовић

Проф. физичког

васпитања

физичко

васпитање

Јелена Грујанац

Проф. физичког

васпитања

физичко

васпитање

Срђан

Раденовић

Проф. физичког

васпитања

физичко

васпитање

Милош

Живановић

Дипломирани теолог

верска настава

Ђорђе Чоловић

Мастер теолог

верска настава

Владан Шипетић

Професор технике и информатике

грађанско васпитање

Драган Васиљевић

Проф. географије

грађанско васпитање

Весна Јеротијевић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Анђелка Томовић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Горан Милисављевић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Весна Анђелковић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Маја Кораксић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Снежана Бабић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Мара Јанковић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Ненад Поповић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Биљана Петровић Јовановска

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Катарина Габоровић

Проф.разредне наставе

разредна

настава

Гордана Дамњановић

Наст.разредне наставе

разредна

настава

Биљана Ђорђевић

Проф.разредне наставе

разредна

настава

Александра Дуканић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Ирена Бабовић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Снежана

Ковачевић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Милена

Аћимовић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Мира Кукић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Јасмина Ћирјаковић

Наст. разредне

наставе 

разредна

настава

Душица Милисављевић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Горица Ђоковић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Светлана Опарница

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Лела Петровић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Гордана Перуничић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Наташа Јовановић

Проф. разредне

наставе 

разредна

настава

Ивана Бајовић, замена Марине Томић

Проф. разредне

наставе 

продужни боравак

Сања Лазовић

Проф. разредне

наставе 

продужни боравак

Наставно особље (на породиљском одсуству)

Име и презиме

Врста стр. спреме

Предмети који предаје

Зорица Благојевић, од 10.1.2018.

Проф. основа

технике и инф.

Техн.образовање

Маријана Трифуновић, од 3.6.2018.  

Проф.српског

језика

српски језик

Марина Поповић,

20.8.2018

Проф. разредне

наставе 

продужни боравак

Катарина Зимоњић, од 20.8.2018

Проф. математике

математика

Јованa Милић

Проф.српског

језика

српски језик

Милица Рисимовић

Проф. технике и информатике

нераспоређена

Ваннаставно особље

Име и презиме

Врста стр. спреме

Послови на којима ради

Зоран Илић

Проф. биологије

директор

Драгана Радмилац

Дипломирани педагог

стручни

сарадник

Лидија Ћирковић

Дипломирани психолог

стручни

сарадник

Верица Стојић

Дипломирани

логопед

стручни

сарадник

Биљана  Лукић

Професорразредне наставе

библиотекар

Бојана Никшић

Професор српског језика

библиотекар

Радован Васојевић

Професор енглеског језика

библиотекар

Зорица Баралић

Дипломирани

правник

секретар

Снежана Војиновић

Дипломирани

економиста

шеф рачуноводства

Мира Јовановић

Административни техничар

рефер. за правне, кадров. и админ. послове

Данијела Кривокућа

Сарадник у прир.наукама

рефер. за финанс.рачунов. послове

Владимир Радивојевић

КВ бравар

домар

Драган Максимовић

Монтер уређаја за

грејање

домар

Драгана Госпавић

Основнашкола

чистачица

Зорица Врга

Основнашкола

чистачица

Илинка Аврамовић

Основнашкола

чистачица

Славенка Чумић

Основнашкола

чистачица

Емина Бјекић

Основнашкола

чистачица

Вера Давидовић

Основнашкола

чистачица

Марија Ђокић

Основнашкола

чистачица

Биљана Мартиновић

Основнашкола

чистачица

Вукица Ђукановић

Основнашкола

чистачица

Душица Дробњак

Основнашкола

чистачица

Данијела Савић

Основнашкола

чистачица

Гордана Дуњић

Основна школа

чистачица

Анкица Милосављевић

Кулинарски

техничар

кувар/ посластичар

ДраганаВеселиновић

КВ  куварица

кувар/ посластичар

Олгица Јелић

КВ  куварица

помоћни кувар