Списак запослених

Име и презиме наставника

Звање / Предмет

Наставно особље

Јелена Јововић

Проф. српског језика

Тања Ђорђевић

Проф. српског језика

др Оливера Kрупеж

Проф. српског језика

Мирјана Маринковић

Проф. српског језика

Маријана Трифуновић

Проф. српског језика

Бојана Никшић

Проф. српског језика

Ивана Радишић

Проф. енглеског језика

Kатарина Драмлићанин

Проф. енглеског језика

Oливера Симовић

Проф. енглеског језика

Јаворка Чоловић Iquinangelo

Проф. енглеског језика

Јована Божовић

Проф. енглеског језика
Грађанско васпит.

Бојана Рацић

Апс. филолошког фак.

Ивaна Секулић

Проф. немачког језика

Крстина  Петровић

Проф. немачког језика

Оливера Николић

Проф. немачког језика

Живота Драмлић

Наст.ликовне културе

Сања Живановић

Проф. ликовне културе
Цртање, сликање и вајање

Виолета Славковић

Проф. музичке културе

Мила Алексић 

Наст. Музичке културе

Милан Лишанчић

Проф. историје

Горан Џоковић

Проф. историје

Зорица Шипетић

Проф. географије

Драгана Јекић Дамљановић

Проф. историје
Грађанско васпитање

Марија Савић

Проф. географије

Љубица Вуковић

Проф. географије

Зорица Миловановић

Наст. физике

Катарина Драгутиновић

Проф. физике

Слободан Стевановић

Наст. математике

Катарина Зимоњић

Проф. математике

Добросав Капларевић

Проф. математике

Маријана Курћубић

Проф.  математике

Биљана Новковић 

Проф. математике

Младен Капларевић

Проф. математике

Зоран Илић

Проф. биологије

Биљана Ускоковић Брковић

Проф. биологије

Маријана Mарковић

Проф. биологије
Грађанско васпитање

Ана Вуловић

Проф. Биологије
Чувари природе

Мира Панић

Наст. хемије

Мирјана Јевтовић

Проф. хемије

Лела Симеуновић

Проф. техничког образовања

Милица Рисимовић

Проф. основа технике и инф.

Бранислав Бокић

Проф. техничког образовања

Душко Селаковић

Проф. основа технике и инф.
Помоћник директора

Радојица Чоловић

Проф. основа технике и инф.
Помоћник директора

Ивана Басарић

Проф. основа технике и инф.

Зорица Благојевић

Проф. основа технике и инф.

Славица Вукајловић

Проф. основа технике и инф.

Владан Шипетић

Проф. технике и информ.
Грађанско васпитање

Милисав Даниловић

Проф. физичког  васпитања

Љиљана Јозовић

Проф. физичког васпитања

Јелена Грујанац

Проф. физичког васпитања

Срђан Раденовић

Проф. физичког васпитања

Милош Живановић

Проф. верске наставе

Ђорђе Чоловић

Наставник верске наставе

Весна Јеротијевић

Проф. разредне наставе 

АнђелкаТомовић

Проф. разредне наставе 

Горан Милисављевић

Проф. разредне наставе 

Весна Анђелковић

Проф. разредне наставе 

Маја Кораксић

Проф. разредне наставе 

Снежана Бабић

Проф. разредне наставе 

Мара Јанковић

Проф. разредне наставе 

Ненад Поповић

Проф. разредне наставе 

Биљана Петровић Јовановска

Проф. разредне наставе 

Катарина Габоровић

Проф.разредне наставе

Гордана Дамњановић

Наст.разредне наставе

Биљана Ђорђевић

Проф.разредне наставе

Александра Дуканић

Проф. разредне наставе 

Ирена Бабовић

Проф. разредне наставе 

Снежана Ковачевић

Проф. разредне наставе 

Милена Аћимовић

Проф. разредне наставе 

Мира Кукић

Проф. разредне наставе 

Јасмина Ћирјаковић

Наст. разредне наставе 

Душица Милисављевић

Проф. разредне наставе 

Горица Ђоковић

Проф. разредне наставе 

Светлана Опарница

Проф. разредне наставе 

Лела Петровић

Проф. разредне наставе 

Гордана Перуничић

Проф. разредне наставе 

Наташа Јовановић

Проф. разредне наставе 

Сања Лазовић

Проф. разредне наставе/ Продужени боравак

Марина Поповић

Проф. разредне наставе / Продужени  боравак

Наставно особље (на породиљском одсуству)

Ивана Томић

Проф. основа технике и инф.

Милка Главоњић

Проф. технике и информатике

Јана Митровић

Проф.историје

Јована Лазаревић

Педагог

Ваннаставно особље

Име и презиме

Врста стр. спреме

Послови на којима ради

Марија Недељковић Правдић

Професор енглеског језика

Вд Директор

Драгана Радмилац

Дипломирани педагог

Школски педагог

Лидија Ћирковић

Дипломирани психолог

Школски психолог

Верица Стојић

Дипломирани
логопед

Школски логопед

Биљана  Лукић

Професорразредне наставе

Библиотекар

Зорица Баралић

Дипломирани
правник

Секретар

Снежана Војиновић

Дипломирани
економиста

Шеф рачуноводства

Мира Јовановић

Административни техничар

Администр.

Радник

Данијела Кривокућа

Сарадник у природним наукама

Адм. финанс. радник

Владимир Радивојевић

КВ бравар

Домар

Драган Максимовић

Монтер уређаја за
грејање

Домар

Драгана Госпавић

Основнашкола

Спремачица

Зорица Врга

Заваривач

Спремачица

Гордана Дуњић

Трговац

Спремачица

Илинка Аврамовић

Текстилни техничар

Спремачица

Душица Дробњак

Пољопр.техничар

Спремачица

Емина Бјекић

Ел.технич. погона

Спремачица

Вера Давидовић

Организатор трг. ком. послова

Спремачица

Марија Ђокић

Основнашкола

Спремачица

Биљана Мартиновић

конфекционер

Спремачица

Вукица Ђукановић

Ел. техничар

Спремачица

Славенка Чумић

Основнашкола

Спремачица

Данијела Савић

Грађ.техничар

Спремачица

Анкица Милосављевић

Кулинарски
техничар

Куварица сервирка

Драгана Веселиновић

КВ  куварица

Куварица сервирка

Олгица Јелић

КВ  куварица

Сервирка