ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 1. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

„Вулкан издаваштво”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе(први и други део);ћирилица

Нела Малиновић Јовановић,
Јелена Малиновић

2

„Вулкан издаваштво”

Буквар за први разред основне школе;

Сања Кондић,
Лидија Голић,
Наташа Цветковић

3

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

Сања Кондић,
Лидија Голић,
Наташа Цветковић

4

Читанка за први разред основне школе;

Валерија Јaнићијевић,
Бојан Марковић,
Јована Бонџић

5

„Вулкан издаваштво”

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе – уџбенички комплет (уџбеники радна свеска;ћирилица

Марија Вујовић,
Драгана Златић

6

„Вулкан издаваштво”

Музичка култура 1,
уџбеник  за први разред основне школе; ћирилица

Маја Обрадовић

7

„АКРОНОЛО”

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,енглески језик  за први разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник са електронским додатком и радна свеска)

 Tessa Lochowski

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 2. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

„Вулкан издаваштво”

Читанка за дрги разред основне школе;

Маја Димитријевић

2

Српски језик уџбеник за други разред

Вишња Мишић Владимир Вукомановић Растегорац

3

Радна свеска за други разред

Маја Димитријевић Вишња Мишић Владимир Вукомановић Растегорац

4

Латиница уџбеник за други разред

Вишња Мишић Владимир Вукомановић Растегорац

4

„Вулкан издаваштво”

Математика 2, уџбеник други разред основне школе; (први и други део )

Неда Малиновић Јовановић Јелена Малиновић

5

Математика 2, Радна свеска за 2 разред (први и други део )

6

„Вулкан издаваштво”

СВЕТ ОКО НАС 2 за други разред основне школе - уџбеник

Драгана Златић Марија Вујовић

7

СВЕТ ОКО НАС 2 за други разред основне школе – радна свеска

8

„Вулкан издаваштво”

Музичка култура 2 уџбеник за други разред основне школе;

Маја Обрадовић

9

„Вулкан издаваштво”

Ликовна култура 2,- ликовница 2 

Славица Младеновић Ивановић 

10

„АКРОНОЛО”

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER 1,енглески језик за други разред основне школе; уџбеник

Tessa Lochowski  

11

Радна свеска STARTER 1, енглески језик за други разред основне школе

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 3. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ЕДУКА

ЧИТАНКА "ВОДЕНО ОГЛЕДАЛО" - 305

Цветковић,
Првуловић,
Живановић

2

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК - 3040

Тодоров, Зарупски

3

ЛОГОС

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА - 3Р

Иванчевић, Тахировић

4

ЛОГОС

ПРИРОДА И ДРУШТВО УЏБЕНИК - 3Р

Мунитлак, Шикл Ерски

5

ЗАВОД

МУЗИЧКА КУЛТУРА + ЦД УЏБЕНИК 13710

Гордана Стојановић

6

PEARSON АКРОНОЛО

OUR DISCOVERY ISLAND 2 УЏБЕНИК - 3Р

 

7

OUR DISCOVERY ISLAND 2 РАДНА СВЕСКА - 3Р

 

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 4. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ЕДУКА

ЧИТАНКА "ТРЕШЊА У ЦВЕТУ" - 403

Тодоров, 
Цветковић,
Плавшић

2

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК - 405

Тодоров,
Зарупски,
Кеча

3

ЛОГОС

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК - 4Р

Сенка Тахировић

4

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА - 4Р

Тахировић, Степановић

5

ЛОГОС

ПРИРОДА И ДРУШТВО УЏБЕНИК СА ТЕМАТСКИМ АТЛАСОМ - 4Р

Кандић,
Симић,
Васић,
Живковић,
Матејић

6

ПРИРОДА И ДРУШТВО РАДНА СВЕСКА - 4Р

Кандић,
Симић,
Васић,
Живковић, 
Матејић

7

ЗАВОД

МУЗИЧКА КУЛТУРА + ЦД 14710

Др Гордана Стојановић

8

OXFORD ENGLISH BOOK

PROJECТ 1 УЏБЕНИК - fourth EDITION

 

9

PROJECT 1  РАДНА СВЕСКА - fourth EDITION

 

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 5. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

„Вулкан издаваштво”

Читанка, српски језик и књижевност за пети разред основне школе;
ћирилица

Александар Јерков,
Катарина Колаковић,
Анђелка Петровић

2

Граматика, српски језик и књижевност за пети разред основне школе;
ћирилица

Данијела Милићевић,
Сунчица Ракоњац Николов

3

„Вулкан издаваштво”

Географија,
уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица

Марко В. Милошевић

4

„Вулкан издаваштво”

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;ћирилица

др Весна Димитријевић

5

„Бигз школство”

Биологија 5,за пети разред основне школе; ћирилица

Дејан Бошковић

6

МАТЕМАТИСКОП

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком); ћирилица

 Владимир Стојановић

7

Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе;ћирилица

 Владимир Стојановић,
Гордана Поповић,
Никола Вигњевић

9

„Едука“

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе; ћирилица

Катарина Алексић,
Катарина Вељковић,
Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић

10

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

Жељко Васић,
Дијана Каруовић,
Иван Ђисалов

11

„Вулкан издаваштво”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Катарина Трифуновић

12

„Вулкан издаваштво”

Музичко 5, музичка култура за пети разред основне школе;ћирилица

Јасмина Чолић,
Мирјана Савов  Стојановић

13

„THE ENGLISH BOOK”

PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе – уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД, аудио материјал- Class CD

 Том Хачинсон,
Род Фрикер

14

„Дата статус”

PRIMA PLUS A1.1 УЏБЕНИК - 5Р

 Фредерика Јин,

Луц Рохрман,

Милена Збранкова

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 6. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

„Едука ”

Читанка , У трагању за плавом звездом, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

др Јелена Журић 

2

Говор и језик, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

др Јелена Журић др Јелена Ангеловски

3

Радна свеска за Српски језик и књижевност за шести разред

др Јелена Журић др Јелена Ангеловски Драгана Цуцић 

4

МАТЕМАТИСКООП

Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе

 Владимир Стојановић

5

Математика 6, збирка задатака за шести разред основне школе;

 Наташа Алимпић Гордана Поповић Никола Вигњевић Владимир Стојановић

6

Електонски додатак уџбеничком комплету

Никола Вигњевић 

7

„ДАТА СТАТУС”

Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Слађана Луковић Алекса Попадић

8

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 6 , уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

Душко Лопандић Ивана Петровић

9

„Бигз школство”

Биологија 6 ,за шести разред основне школе; ћирилица

Дејан Бошковић

9

„КЛЕТ“

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе ћирилица

Марина Радојевић

10

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе ћирилица

11

„Вулкан издаваштво”

Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред основне школе

Далибор Чукљевић,  Милош Папић

12

„Вулкан издаваштво” 

Техника и технологија за шести разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); 

Мирослав Секулић, 
Зоран Луковић, Далибор Чукљевић,  Милош Папић

13

„Вулкан издаваштво” 

Ликовна култура 6, џбеник за шести разред основне школе;

Катарина Трифуновић

14

„Вулкан издаваштво” 

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

Јасмина Чолић Маријана Савов Стојановић 

15

„THE ENGLISH BOOK” 

PROJECT 3, енглески језик за шести разред основне школе – уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска) 

Том Хачинсон,

 

Том Хачинсон, Род Фрикер

16

„Дата статус”

PRIMA PLUS A1.2,немачки језик за шети разред основне школе, (друга година учења); Уџбенички комплет (уџберник, ЦД, радна свеска) 

Фредерика Јин, Луц Рохрмана, 

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 7. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ЛОГОС

ЧИТАНКА "УМЕТНОСТ РЕЧИ" + ЦД ЗВУЧНА ЧИТАНКА - 7Р

Станковић-
Шошо,
Сувајџић

2

ГРАМАТИКА "ДАР РЕЧИ" - 7Р

Савовић,
Срдић,
Ћећез-
Иљукић

3

РАДНА СВЕСКА СРПСКИ ЈЕЗИК - 7Р

Станковић-
Шошо,
Сувајџић,
Савов
ић

4

МАТЕМАТИСКОП

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 7-7Р

 

5

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА - 7Р

 

6

ЗАВОД

ИСТОРИЈА 17300

Д. Бонџић,
К. Николић

7

ЛОГОС

ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК - 7Р

Шабић,
Вујадиновић,
Милинчић

8

ЛОГОС

БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК - 7Р

Кризманић, Лазић,
Холод

9

КЛЕТ

ФИЗИКА УЏБЕНИК - 7 Р

Марина Радојевић

10

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ФИЗИКА СА ИНТЕР ЗБИРКОМ НА ЦД-у - 7 Р

Радојевић, Николов

11

ЛОГОС

ХЕМИЈА УЏБЕНИК - 7Р

Анђелковић, Недељковић

12

ХЕМИЈА РАД. СВЕ. СА ДЕМОН ОГЛЕД, ЛАБАР ВЕЖБ И ЗАДА. - 7Р

Анђелковић, Недељковић

13

ЕДУКА

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗ.7Р-УЏБЕНИК-710

Д.Голубовић

14

КОНСТРУКТОР УК7 ОК7(МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ) - 712

Д.Голубовић, Н.Голубовић

15

ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + 3 ЦД-а - 7Р

Паладин, Михајловић-
Бокан

16

ДАТА СТАТУС

ПРИМА 3 УЏБЕНИК - 7Р

 

17

ПРИМА 3 РАДНА СВЕСКА - 7Р

 

18

OXFORD ENGLISH BOOK

PROJECT 4 УЏБЕНИК - 7Р - THIRD EDITION

 

19

PROJECT 4 TРАДНА СВЕСКА - 7Р - THIRD EDITION

 

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 8. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ЗАВОД

ЧИТАНКА + ЦД 18010

Љ. Бајић, З. Мркаљ

2

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 18011

Др Душка Кликовац

3

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗ. И КЊИЖЕВНОСТ 18012

Кликовац, Бајић, Мркаљ

4

МАТЕМАТИСКОП

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 8-8Р

 

5

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА - 8Р

 

6

ЗАВОД

ИСТОРИЈА 18310

Ђ. Ђурић, М. Павловић

7

ЛОГОС

ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК - 8Р

Зрнић, Бировљев

8

ЛОГОС

БИОЛОГИЈА РАДНИ УЏБЕНИК - 8Р

Др Гордана Субаков - Симић

9

КЛЕТ

ФИЗИКА УЏБЕНИК - 8 Р

Марина Радојевић

10

ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА ИНТЕРАКТИВ ЗБИРК НА ЦД-у - 8 Р

Радојевић, Николов

11

ЛОГОС

ХЕМИЈА УЏБЕНИК - 8Р

Недељковић, Анђелковић

12

ХЕМИЈА РАД СВЕ СА ДЕМОН ОГЛЕ, ЛАБОР ВЕЖБ И ЗАДАЦ - 8Р

Недељковић, Анђелковић

13

ЕДУКА

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 8Р-УЏБЕНИК-804

Д.Голубовић, Н.Голубовић

14

КОНСТРУКТОР УК8 ОК8 (ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА) - 812

Д.Голубовић, Н.Голубовић

15

ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + 3ЦД-а - 8Р

Паладин, Михајловић-Бокан

16

ДАТА СТАТУС

PRIMA 4 УЏБЕНИК- 8Р

 

17

PRIMA 4 РАДНА СВЕСКА - 8Р

 

18

OXFORD ENGLISH BOOK

PROJECT 5 УЏБЕНИК - THIRD EDITION

 

19

PROJECT 5 THIRD EDITION РАДНА СВЕСКА - THIRD EDITION

 

Поткатегорије