ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

ОДЛУКУ о избору уџбеника за I и V разред можете погледати на линку

ОДЛУКУ о избору уџбеника за II, III, VI и VII разред можете погледати на линку

СПИСАК УЏБЕНИКА 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 1.РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

АУТОР

1

ВУЛКАН

БУКВАР - 1Р

КОНДИЋ, ГОЛИЋ, ЦВЕТКОВИЋ

2

ВУЛКАН

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР - 1Р

КОНДИЋ, ГОЛИЋ, ЦВЕТКОВИЋ

3

ВУЛКАН

ЧИТАНКА 1 + ЈЕЖЕВА КУЋИЦА, ДОДАТАК ЗА ЧИТАЊЕ НАСТАВНИЦИМА - 1Р

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, МАРКОВИЋ, БОНЏИЋ

4

ВУЛКАН

МАТЕМАТИКА 1, УЏБЕНИК 1. И 2. ДЕО - 1Р

МАЛИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, МАЛИНОВИЋ

5

ВУЛКАН

МАТЕМАТИКА 1, РАДНА СВЕСКА 1. И 2. ДЕО - 1Р

МАЛИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, МАЛИНОВИЋ

6

ВУЛКАН

СВЕТ ОКО НАС 1, УЏБЕНИК - 1Р

М. ВУЈОВИЋ, Д. ЗЛАТИЋ

7

ВУЛКАН

СВЕТ ОКО НАС 1, РАДНА СВЕСКА - 1Р

М. ВУЈОВИЋ, Д. ЗЛАТИЋ

8

АКРОНОЛО

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ОUR DISCOVERY ISLAND STARTER УЏБЕНИК + ЦД+ КОД ЗА ИГРИЦЕ - 1Р

 

9

АКРОНОЛО

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND STARTER РАДНА СВЕСКА - 1Р

 

10

ВУЛКАН

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 УЏБЕНИК + 2 ЦД-а - 1Р

МАЈА ОБРАДОВИЋ

 `

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 2.РАЗРЕД 

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

АУТОР

1

ЛОГОС

ЧИТАНКА "УЗ РЕЧИ РАСТЕМО" - 2Р

ШОШО, КОСТИЋ

2

ЛОГОС

ГРАМАТИКА "ДАР РЕЧИ" - 2Р

Јелена Срдић

3

ЛОГОС

ЛАТИНИЦА - РАДНИ УЏБЕНИК - 2Р

Душанка Милић, Татјана Митић

4

ЛОГОС

РАДНА СВЕСКА СРПСКИ ЈЕЗИК - 2Р

Шошо, Срдић

5

ЛОГОС

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК ИЗ 4 ДЕЛА- 2Р

Тахировић, Иванчевић

6

ЛОГОС

СВЕТ ОКО НАС УЏБЕНИК - 2Р

Стокановић, Лукић, Субаков, Симић

7

ЛОГОС

СВЕТ ОКО НАС РАДНА СВЕСКА - 2Р

Стокановић, Лукић, Субаков, Симић

8

ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + 2 ЦД-а - 2Р

Михајловић-Бокан, Ињац

9

АКРОНОЛО

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND 1 УЏБЕНИК +ЦДР + КОД ЗА ИГРИЦЕ - 2Р

Linnette Ansel Erocak,

10

АКРОНОЛО

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND 1 РАДНА СВЕСКА - 2Р

JeannePerrett

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 3.РАЗРЕД 

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

АУТОР

1

ВУЛКАН

ЧИТАНКА 3Р

МАЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ

2

ВУЛКАН

ГРАМАТИКА 3Р

МИЋИЋ, ВУКОМАНОВИЋ

3

ВУЛКАН

РАДНА СВЕСКА УА СРПСКИ ЈЕЗИК 3Р

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВУКОМАНОВИЋ, МИЋИЋ

4

ВУЛКАН

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 3Р

ЈОВАНОВИЋ, МАЛИНОВИЋ

5

ВУЛКАН

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА 3Р

ЈОВАНОВИЋ, МАЛИНОВИЋ

6

ВУЛКАН

ПРИРОДА И ДРУШТВО, УЏБЕНИК 1. И 2.ДЕО 3Р

БОЈОВИЋ,ТРИВИЋ, БОГДАНОВИЋ, ИНЂИ

7

ВУЛКАН

МУЗИЧКА КУЛТУРА,УЏБЕНИК + ЦД 3Р

МАЈА ОБРАДОВИЋ

8

ВУЛКАН

ЛИКОВНА КУЛТУРА, УЏБЕНИК 3Р

СТОШИЋ,СТОШИЋ

9

АКРОНОЛО

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND  2 УЏБЕНИК - 3Р

Sagrario Salaberry

10

АКРОНОЛО

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND 2 РАДНА СВЕСКА - 3Р

 

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК-  4. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ЕДУКА

ЧИТАНКА "ТРЕШЊА У ЦВЕТУ" - 403

ТОДОРОВ, ЦВЕТКОВИЋ, ПЛАВШИЋ

2

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК - 405

ТОДОРОВ, ЗАРУПСКИ, КЕЧА

3

ЛОГОС

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК - 4Р

Сенка Тахировић

4

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА - 4Р

Тахировић, Степановић

5

ЛОГОС

ПРИРОДА И ДРУШТВО УЏБЕНИК СА ТЕМАТСКИМ АТЛАСОМ - 4Р

Кандић, Симић, Васић, Живковић, Матејић

6

ПРИРОДА И ДРУШТВО РАДНА СВЕСКА - 4Р

Кандић, Симић, Васић, Живковић, Матејић

7

ЗАВОД

МУЗИЧКА КУЛТУРА + ЦД 14710

Др Гордана Стојановић

8

OXFORD ENGLISH BOOK

PROJECТ 1 УЏБЕНИК - FOURTH EDITION

Tom Hutchinson

9

PROJECT 1  РАДНА СВЕСКА - 4Р-FOURTH EDITION

Tom Hutchinson, Janet Hardy - Gould

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 5.РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧИ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ВУЛКАН

ЧИТАНКА + ЦД - 5Р

ЈЕРКОВ, ПЕТРОВИЋ, КОЛАКОВИЋ

2

ГРАМАТИКА - 5Р

МИЛИЋЕВИЋ, РАКОЊАЦ НИКОЛОВ

3

СРПСКИ ЈЕЗИК  РАДНА СВЕСКА - 5Р

ПЕТРОВИЋ, КОЛАКОВИЋ, МИЛИЋЕВИЋ

4

МАТЕМАТИСКОП

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 5- 5Р

 

5

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА - 5Р

 

6

ВУЛКАН

ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК / МИЛОШЕВИЋ - 5Р

МАРКО В. МИЛОШЕВИЋ

7

ИСТОРИЈА УЏБЕНИК - 5Р

ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

8

БИГЗ

БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК 5БИ13 - 5Р

БОШКОВИЋ

9

ЕДУКА

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО УЏБЕНИК 5110 - 5Р

АЛЕКСИЋ, ВЕЉКОВИЋ, БАЈЧЕТИЋ

10

ЛОГОС

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК - 5Р

Васић, Каруовић

11

ВУЛКАН

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + ЦД - 5Р

ЧОЛИЋ,САВОВ, СТОЈАНОВИЋ

12

ЛИКОВНА КУЛТУРА УЏБЕНИК - 5Р

КАТАРИНА ТРИФУНОВИЋ

13

 

PROJECT 2 SERBIAN EDITION STUDENTS BOOK - 5Р

 

14

ENGLISH BOOK

PROJECT 2 SERBIAN EDITION WORKBOOK  - 5Р

 

15

ДАТА СТАТУС

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПРИМА ПЛУС А1.1 УЏБЕНИК - 5Р(ПРВА ГОДИНА УЧЕЊА)

 

16

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПРИМА ПЛУС А1.1 РАДНА СВЕСКА - 5Р(ПРВА ГОДИНА УЧЕЊА)

 

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 6.РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧИ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ЕДУКА

ЧИТАНКА "У ТРАГАЊУ ЗА ПЛАВОМ ЗВЕЗДОМ" 6011 - 6Р

ДР Ј. ЖУРИЋ

2

ГОВОР И ЈЕЗИК, ГРАМАТИКА 6140 - 6Р

ДР Ј. ЖУРИЋ, ДР Ј. АНГЕЛОВСКИ

3

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 6042 - 6Р

ДР Ј. ЖУРИЋ, ДР Ј. АНГЕЛОВСКИ

4

МАТЕМАТИСКОМ

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 6-6Р

 

5

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА - 6Р

 

6

ВУЛКАН

ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК - 6Р

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

7

ЛОГОС

ИСТОРИЈА УЏБЕНИК - 6Р

Лопандић, Петровић

8

БИГЗ

БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК 6БИ12 - 6Р

ДЕЈАН БОШКОВИЋ

9

ВУЛКАН

ФИЗИКА УЏБЕНИК - 6Р

НЕШИЋ, НАЈДАНОВИЋ ЛУКИЋ, МИШИЋ

10

ФИЗИКА ЗБИРКА ЗАДАТАКА - 6Р

НЕШИЋ, НАЈДАНОВИЋ ЛУКИЋ, МИШИЋ

11

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК - 6Р

СЕКУЛИЋ, ЛУКОВИЋ

12

ВУЛКАН

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО УЏБЕНИК - 6Р

ПАПИЋ, ЧУЧКОВИЋ

13

ЛИКОВНА КУЛТУРА УЏБЕНИК - 6Р

КАТАРИНА ТРИФУНОВИЋ

14

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + ЦД - 6Р

ЧОЛИЋ, САВОВ-СТОЈАНОВИЋ

15

ENGLISH BOOK

PROJECT 3 SERBIAN EDITION STUDENTS BOOK -6R

 

16

PROJECT 3 SERBIAN EDITION WORKBOOK - 6R

 

17

ДАТА СТАТУС

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПРИМА ПЛУС А 1.2 УЏБЕНИК (ДРУГА ГОДИНА УЧЕЊА) - 6Р

 

18

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПРИМА ПЛУС А 1.2 РАДНА СВЕСКА (ДРУГА ГОДИНА УЧЕЊА) - 6Р

 

 

OШ " МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК - 7.РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ИЗДАВАЧИ

УЏБЕНИЦИ

АУТОРИ

1

ЕДУКА

   ЧИТАНКА 7Р - УЏБЕНИК  7031

Г.ВЛАХОВИЋ,Ј. ВЛАХОВИЋ,ЖУРИЋ

2

     СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 7Р-УЏБЕНИК СА ВЕЖБАМА-7032

ВЛАХОВИЋ ,ЖУРИЋ, АНГЕЛОВСКИ,

3

     СРПСКИ ЈЕЗИК РАДНА СВЕСКА 7Р - 7033

ЖУРИЋ, АНГЕЛОВСКИ, ЦУЦИЋ

4

МАТЕМАТИСКОП

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 7-7Р

Стојановић

5

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА - 7Р

 

6

БИГЗ

ГЕОГРАФИЈА 7 ,УЏБЕНИК 7ГЕ13

Лешчешен,Зрнић,Колачек

7

ВУЛКАН

ИСТОРИЈА 7Р

ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

8

БИГЗ

БИОЛОГИЈА  7 ,УЏБЕНИК 7БИ12

Дејан Бошковић

9

ВУЛКАН

ФИЗИКА 7 УЏБЕНИК

ЛУКИЋ,МИШИЋ,НЕШИЋ

10

ФИЗИКА 7Р ЗБИРКА ЗАДАТАКА

ЛУКИЋ,МИШИЋ,НЕШИЋ

11

ХЕМИЈА 7Р УЏБЕНИК

МАЈА ШУМАР РИСТОВИЋ

12

ХЕМИЈА 7Р ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

МАЈА ШУМАР РИСТОВИЋ

13

М&Г

УЏБЕНИК ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - 7Р.

Санадер, Радаковић

14

БИГЗ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 7 , УЏБЕНИК 7ИР12

Пријовић,Прокопић

15

ВУЛКАН

ЛИКОВНА КУЛТУРА 7Р

КАТАРИНА ТРИФУНОВИЋ

16

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7Р+ЦД

ЧОЛОЋ,САВОВ СТОЈАНОВИЋ

17

ЕNGLISH BOOK

PROJECT 4 SERBIAN EDITION STUDENTS BOOK - 7Р

Tom Hutchinson

18

PROJECT 4 SERBIAN EDITION NYBOOK - 7Р

 

19

ДАТА СТАТУС

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПРИМА ПЛУС А2.1 УЏБЕНИК - 7Р(ТРЕЋА ГОДИНА УЧЕЊА)

Frederike Jin,

20

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПРИМА ПЛУС А2.1 РАДНА СВЕСКА - 7Р(ТРЕЋА ГОДИНА УЧЕЊА)

LutzRohrmann

 

ОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК- 8. РАЗРЕД

Р. БР.

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

1

ЗАВОД

ЧИТАНКА + ЦД 18010

Љ. Бајић, З. Мркаљ

2

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 18011

Др Душка Кликовац

3

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗ. И КЊИЖЕВНОСТ 18012

Кликовац, Бајић, Мркаљ

4

МАТЕМАТИСКОП

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 8-8Р

 

5

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА - 8Р

 

6

ЗАВОД

ИСТОРИЈА 18310

Ђ. Ђурић, М. Павловић

7

ЛОГОС

ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК - 8Р

Зрнић, Бировљев

8

ЛОГОС

БИОЛОГИЈА РАДНИ УЏБЕНИК - 8Р

Др Гордана Субаков - Симић

9

КЛЕТ

ФИЗИКА УЏБЕНИК - 8 Р

Марина Радојевић

10

ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА ИНТЕРАКТИВ ЗБИРК НА ЦД-у - 8 Р

Радојевић, Николов

11

ЛОГОС

ХЕМИЈА УЏБЕНИК - 8Р

Недељковић, Анђелковић

12

ХЕМИЈА РАД СВЕ СА ДЕМОН ОГЛЕ, ЛАБОР ВЕЖБ И ЗАДАЦ - 8Р

Недељковић, Анђелковић

13

ЕДУКА

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 8Р-УЏБЕНИК-804

Д.ГОЛУБОВИЋ, Н.ГОЛУБОВИЋ

14

ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + 3ЦД-а - 8Р

Паладин, Михајловић-Бокан

15

ДАТА СТАТУС

PRIMA 4 УЏБЕНИК- 8Р

 

16

PRIMA 4 РАДНА СВЕСКА - 8Р

 

17

OXFORD ENGLISH BOOK

PROJECT 5 УЏБЕНИК - THIRD EDITION

 

18

PROJECT 5 THIRD EDITION РАДНА СВЕСКА - THIRD EDITION

 

Поткатегорије