ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

ОДЛУКУ о избору уџбеника за I и V из 2019.године разред изможете погледати на линку

ОДЛУКУ о избору уџбеника за II и VI разред из 2020.године  можете погледати на линку

ОДЛУКУ о избору уџбеника за III, IV, VII и VIII разред из 2021.године  можете погледати на линку

СПИСАК УЏБЕНИКА 

МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 1. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Математика

Математика 1,уџбеник за први разред основне школе(први и други део);ћирилица

Нела Малиновић

Јовановић,

Јелена Малиновић

„Вулкан

издаваштво”

2

Српски језик

Буквар за први разред основне

школе;

Сања Кондић, Лидија Голић, Наташа Цветковић

„Вулкан

издаваштво”

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

Сања Кондић, Лидија Голић, Наташа Цветковић

Читанка за први разред основне школе;

Валерија

Јaнићијевић,

Бојан Марковић,

Јована Бонџић

3

Свет око нас

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред

основне школе – уџбенички

комплет (уџбеники радна

свеска;)ћирилица

Марија Вујовић,

Драгана Златић

„Вулкан

издаваштво”

4

Музичка

култура

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне

школе; ћирилица

Маја Обрадовић

„Вулкан

издаваштво”

5

Енглески

језик

OUR DISCOVERY ISLAND

STARTER A,енглески језик за

први разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник са

електронским додатком и радна

свеска)

Tessa Lochowski

„АКРОНОЛО”

 

ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 2. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Математика

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Ива Иванчевић

Илић,

Сенка Тахировић

„НОВИ ЛОГОС”

2

Српски језик

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилица

 

„НОВИ ЛОГОС”

Уз речи растемо,Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић

Шошо,

Татјана Митић,

Маја Костић

Дар речи, граматика за српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић

Латиница уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић,

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић,

Наташа Станковић

Шошо

3

Свет око нас

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков

Симић

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

4

Музичка култура

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица

Драгана

Михајловић Бокан,

Марина Ињац

„НОВИ ЛОГОС”

5

Енглески

језик

OurDiscovery Island 1, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник и радна свеска

Linnette Ansel Erocak,

JeannePerrett

„АКРОНОЛО”

 

ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 3. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Математика

Математика 3, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Сенка Тахировић Ракић

Ива Иванчевић Илић

„НОВИ ЛОГОС”

2

Српски језик

СРПСКИ ЈЕЗИК3

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка, У свету речи

Наташа С.Шошо,     Маја Костић

Дар речи, граматика за трећи разред

Јелена Срдић

Радна свеска уз уџбенички комплет

Наташа С.Шосо     Јелена Срдић

3

Природа и друштво

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

Андријана Ш.Ерски Марина Мунитлак

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

4

Музичка култура

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

„НОВИ ЛОГОС”

5

Ликовна култура

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред

Милутин Мићић Гордана Мићић

„НОВИ ЛОГОС”

6

Енглески језик

OurDiscovery Island 2, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник и радна свеска

Sagrario Salaberry

„АКРОНОЛО”

 

ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 4. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Математика

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Нела Малиновић Јовановић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 4, радна свеска за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

2

Српски језик

СРПСКИ ЈЕЗИК 4

за четврти разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

 

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Граматика 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Данијела М./ Сунчица Р.Н. / Катарина К. / Анђелка П.

Радна свеска 4

уз Читанку за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

Радна свеска 4

уз Граматику за четврти разред основне школе

Данијела М./ Сунчица Р.Н. / Катарина К. / Анђелка П.

3

Природа и друштво

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе

(први и други део);

ћирилица

Вера Б./

Драгица Т./

Виолета Б./

Винко К.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

4

Музичка култура

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

5

Ликовна култура

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе;

ћирилица

Данка Д. Андрић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

6

Енглески језик

Project 1, Serbian Edition, енглески језик за четврти разред основне школе; уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника: Tom Hutchinson

Аутор радне свеске:

Tom Hutchinson, Janet Hardy - Gould

„THE ENGLISH BOOK”

 

ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 5. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Српски језик

Читанка, српски језик и књижевност за пети разред основне школе; ћирилица

Александар Јерков, 
Катарина Колаковић,
Анђелка Петровић

„Вулкан

издаваштво”

Граматика, српски језик и књижевност за пети разред основне школе; ћирилица

Данијела Милићевић, 
Сунчица Ракоњац
Николов

2

Географија

Географија,  уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Марко В. Милошевић

„Вулкан

издаваштво”

3

Историја

Историја 5,уџбеник са одабранимисторијским изворима за пети разред основне школе; ћирилица

др Весна 
Димитријевић

„Вулкан

издаваштво”

4

Биологија

Биологија 5,за пети разред основне школе;ћирилица

Дејан Бошковић

„Бигз

школство”

5

Математика

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком); ћирилица

Владимир Стојановић

МАТЕМАТИСКОП

Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе;ћирилица

Владимир Стојановић, 
Гордана Поповић, 
Никола Вигњевић

6

Информатика

и рачунарство

Информатика и рачунарство садигиталним материјалима на ЦД-у за пети разред основне школећирилица

Катарина Алексић, Катарина Вељковић,Милош Бајчетић,Дарко Крсмановић

„Едука

7

Техника и

технологија

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

Жељко Васић,Дијана Каруовић,Иван Ђисалов

„НОВИ

ЛОГОС”

8

Ликовна

култура

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школећирилица

Катарина

Трифуновић

„Вулкан

издаваштво”

9

Музичка

култура

Музичко 5,музичка култура за пети разред основне школе; ћирилица

Јасмина Чолић,

Мирјана Савов Стојановић

„Вулкан

издаваштво”

10

Енглески

језик

PROJECT 2, енглески језик за петиразред основне школе – уџбеничкикомплет (уџбеник, радна свеска,аудио ЦД, аудио материјал- ClassCD

Том Хачинсон, Род Фрикер

„THE

ENGLISH

BOOK”

11

Немачки

језик

PRIMA PLUS A1.1,немачки језик запети разред основне школе,првагодина учења уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Фредерика Јин, Луц Рохрман, Милена Збранкова

„Дата статус”

 

ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 6. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Српски језик

СРПСКИ ЈЕЗИК И

КЊИЖЕВНОСТ

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

„ЕДУКА”

Читанка,

У трагању за плавом звездом,

српски језик и књижевност за

шести разред основне школе

др Јелена Журић

Говор и језик,

српски језик и књижевност за

шести разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена

Ангеловски

Радна свеска из српског језика и

књижевности за 6. разред

основне школе

Јелена Журић, др

Јелена Ангеловски

и Драгана Цуцић

2

Математика

Математика,

уџбеник за шести разред основне

школе

Владимир

Стојановић

„Математископ”

Математика,

збирка задатака за шести

разред основне школе

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир

Стојановић

Електронски додатак

уџбеничком комплету

Математика 6;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић

3

Географија

Географија

за шести разред основне школе; ћирилица

Јелена Поповић

„Вулкан

издаваштво”

4

Историја

Историја 6,

уџбеник са одабраним

историјским изворима за шести

разред основне школе;ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

„НОВИ ЛОГОС”

5

Биологија

Биологија

за шести разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

„БИГЗ

школство”

6

Физика

Физика 6,

уџбеник зашести разред основне

школе

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић

Лукић,

Татјана Мишић

„ВУЛКАНИЗДАВАШТВО”

Физика 6,

збирка задатака са

лабораторијским вежбама за

шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

7

Техника и

технологија

Техника и технологија 6, за

шести разред основне школе;

уџбеник;

ћирилица

Аутори уџбеника:

Мирослав Секулић,

Зоран Луковић;

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

8

Информатика

и рачунарство

Информатика и рачунарство

за шести разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

9

Ликовна

култура

Ликовна култура 6, уџбеник за

шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина

Трифуновић

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

10

Музичка

култура

Музичка култура 6, уџбеник за

шести разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов

Стојановић

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

11

Енглески

језик

Project 3,

енглески језик за шести разред

основне школе; шеста година учења;уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника

Tom Hutchinson;

аутори радне свеске:

Tom Hutchinson,

Rod Fricker

„THE ENGLISH

BOOK”

12

Немачки

језик

Prima Plus A1.2,

немачки језик за шести разред

основне школе (друга година

учења);

уџбенички комплет (уџбеник,

компакт диск, радна свеска)

Frederice Jin,

LucaRormana

„DATA

STATUS”

 

ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 7. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Српски језик

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

ЕДУКА

Читанка,

Српски језик  и књижевност за седми разред основне школе

Гордана Влаховић,

Јагош Влаховић

Српски језик и језичка култура,

уџбеник са вежбањима за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена А.

Српски језик,

радна свеска за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена А./

Драгана Цуцић

2

Математика

Математика,

уџбеник за седми разред основне школе

Владимир Стојановић

„Математископ”

Математика,

збирка задатака за седми разред основне школе;

Никола Вигњевић,

Владимир С./

Гордана Поповић,

Наташа Алимпић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић

3

Географија

Географија, уџбеник за

седми разред основне школе;

ћирилица

Игор Лешчешен,

Слободан Зрнић,

Биљана Колачек,

Александра Ј.

„БИГЗ школство”

4

Историја

Историја 7,  уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Димитријевић

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

5

Биологија

Биологија 7,  уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

„БИГЗ школство”

6

Физика

Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 7,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић

7

Хемија

Хемија 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Маја Шумар Ристовић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Хемија 7,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

8

Техника и технологија

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбеник;

 

Зоран Луковић

Раде Макровић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

9

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

„БИГЗ школство”

10

Ликовна култура

Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

11

Музичка култура

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

12

Енглески језик

Right on! 3, енглески језик за седми  разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Jenny Dooley

„ФРЕСКА”

13

Немачки језик

Prima Plus A2.1,немачки језик за седми разред основне школе,

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

LutzRohrmann

„DATA STATUS

 

ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋЧАЧАК - 8. РАЗРЕД

Р.б.

Предмет

Назив уџбеника

Аутор

Издавач

1

Српски језик

Српски језик и књижевност 8 за осми разред основне школе, уџбенички комплет

 

ЕДУКА

Читанка, Магија читања

 

Др.Моња Ј., Др.Јелена Ж.

 

Српски Језик и језичка култура - Уџбеник са вежбањима

 

Др. Јелена Журић

 

Српски језик и књижевност- радна свеска

 

Др. Јелена Журић

 

2

Математика

Математика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Владимир Стојановић

„Математископ”

Математика,

збирка задатака за осми разред основне школе;

Владимир С./

Милијана К./ Никола В.

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 8;

уџбенички комплет;

ћирилица

Владимир Стојановић

Никола Вигњевић

3

Географија

Географија, уџбеник за

осми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић Снежана Вујадиновић

„НОВИ ЛОГОС”

4

Историја

Историја 8,  уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

ћирилица

Весна Димитријевић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

5

Биологија

Биологија 8,  уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

„БИГЗ школство”

6

Физика

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић

„КЛЕТ”

Физика 8,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама  за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Марина Радојевић

7

Хемија

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Маја Шумар Ристовић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Хемија 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

8

Техника и технологија

Техника и технологија 8

за осми разред основне школе;

уџбеник;

МИЛАН С. /

ГОРДАНА С. / МИЛОМИР Ф. /

ЗОРАН Б.

„M&G DAKTA”

9

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

„БИГЗ школство”

10

Ликовна култура

Ликовна култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

11

Музичка култура

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Александра Хаџи-Ђорђевић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

12

Енглески језик

Right on! 4, енглески језик за осми  разред основне школе;

осма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Jenny Dooley

„ФРЕСКА”

13

Немачки језик

Prima Plus A2.2,немачки језик за осми разред основне школе,

четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

„DATA STATUS

Поткатегорије