Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Светосавска недеља – 
Чистота језика, духа и планете, датуми у еколошком календару

Поводом Светског дана образовања о заштити животне средине реализована је у Свечаној сали угледна активност са ученицима VI/1 и VI/3.

У уводном излагању Оливера Крупеж, наставница књижевности и српског језика,  подсетила је ученике на навике које су у складу са принципима одрживог развоја.

Ученици шестог разреда потом су учествовали у радионици која се бавила важним датумима у еколошком календару. Оливера Крупеж и Маријана Марковић, наставница биологије, припремиле су дванаест страница еколошког календара. Групе су биле подељене по месецима са задатком да издвоје лепе поруке и значајне еколошке датуме који би се могли обележити у школи. Свака група имала је по три минута за презентацију својих идеја. Идеје су биле веома разнолике и занимљиве, а ученици су изразили жељу да их реализују у наредној школској години.

У завршном делу часа Маријана Марковић је приказала неколико успешних примера обележавања значајних датума и активности које се организују у оквиру годишњег програма Екошколе.