Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Прва награда на Конкурсу Сазнали на семинару – применили у пракси 2020.
Наслеђивање особина и наследне болести

Завод за унапређивање знања и васпитања (ЗУОВ) омогућио је наставницима да са колегама поделе искуства у настави која су допринела унапређивању њихове праксе у циљу развијања и промовисања културе примене знања и вештина развијаних на обукама одобрених програма сталног стручног усавршавања.

Како савремене наставне методе подразумевају увођење иновација у наставу, пред наставнике је постављен изазов да експериментишу, али и да добро промисле у свим сегментима часа како би садржаји били поступно и смислено презентовани ученицима различитих способности и интересовања, а настава подстакла мотивацију за учење и дала трајна знања.    

Прву награду на конкурсу Завода Сазнали на семинару – применили у пракси 2020. освојио је рад Биљане Ускоковић Брковић, наставнице биологије. С обзиром на то да је ЗУОВ због епидемиолошке ситуације одустао од свечане доделе награда у Београду, нашу школу су овим поводом посетили, 11. марта 2021. године, руководилац сектора за професионални развој запослених у образовању при ЗУОВ-у Иван Савић и начелница Школске управе Чачак Слађана Парезановић и наставници Биљани Ускоковић Брковић уручили награду за освојено прво место.

Наставне јединице Наслеђивање особина и наследне болести реализоване су у одељењима седмог разреда из области генетике. Методом изокренуте учионице ученици су се са темом упознавали код куће, да би потом, преко кооперативног учења у школи, рад наставили применом различитих интерактивних видео-лекција и задатака. Подршку, помоћ и подстицај за рад ученици су током свих фаза у реализацији ових наставних јединица добијали од своје наставнице у школи или преко платформе Microsoft Tеаms.

ЗУОВ је овакав вид наставе праксе препознао као изузетно добар пример када је успешно усвајање знања и подстицање критичког мишљења код ученика у питању, њихово осамостаљивање у раду, подстицање креативности и сарадње, покретање иницијативе, развијање толеранције и других позитивних људских вредности. Ако епидемиолошка ситуација у земљи дозволи, у циљу развијања толерантног односа према особама које носе неку од наслеђених промена, у наредном периоду биће реализована посета и дружење са вршњацима у ШОСО „1. новембар”.

Виртуелни сажетак припремног и школског часа налази се на следећем линку:

https://infogram.com/naleivae-osobina-i-nasledne-bolesti-1h0n2553kmkz2pe

Комплетан сценарио са коришћеним алатима и прилозима налази се на сајту ЗУОВ-а, у бази радова и чланку о награђеним радовима на конкурсу Сазнали на семинаруприменили у пракси 2020.

https://zuov.gov.rs/rezultati-konkursa-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2020/