Тим за заштиту ученика од насиља ОШ  „Милица Павловић” 2017/2018.

Тим за заштиту ученика од насиља

1. Ђорђе Чоловић- координатор
2. Мира Кукић
3. Љубица Вуковић
4. Маја Кораксић
5. Милош Живановић
6. Срђан Раденовић
7. Снежана Рајић (СР)
8. Марко Савић (СР)
9. Андреј Седларевић (УП VII)
10. Алекса Томовић (УП VIII)

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА РЕЛЕВАНТНИХ СЛУЖБИ:

 ХИТНА ПОМОЋ

194

 ПОЛИЦИЈА

192

ВАТРОГАСЦИ

193

План рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

План рада за школску 2017/2018. године

Садржај/активности

Динамика

Носиоци активности и сарадници

Усвајање плана рада (предлози за превенцију насиља кроз нове активности у школи)

септембар/

октобар

Координатор и чланови Тима

Упознавање ученика са правилима понашања и васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

октобар

Одељењске старешине

Упознавање родитеља са правилима понашања и васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

Планирање часа одељенског старешине (решавање конфликата без сукоба)

октобар

Одељењске старешине

Обележавање Европског дана против трговине људима

18. октобар

Тим и стручно веће верске н. и грађанског в., у сарадњи са Црвеним крстом.

Почетак рада Школског клуба, организовање дружења у школи за ученике осмог разреда са циљем развијања заједништва и пријатељства.

октобар/

јун

Координатор Тима вероучитељ Милош Живановић у сарадњи са наставницима

Предавање за ученике првог и другог разреда „Безбедно учешће деце у саобраћају”

Новембар/ децембар

Град Чачак, Агенција за безбедност у саобраћају и учитељи првог и другог разреда

Предавање  за ученике петог разреда „Спречимо вршњачко насиље” у оквиру пројекта „Безбедно детињство”

октобар/

новембар/

јун

Полицијски службеници Полицијске управе у Чачку у сарадњи са Министарством просвете (и у сарадњи са педагошко-психолошком службом)

Почетак рада Биоскопчета приказивање анимираних и играних филмова који код деце развијају осећај заједништва и продубљују њихова пријатељства

новембар/

јун

Координатор Тима вероучитељ Милош Живановић у сарадњи са наставницима

Предавање за ученике петог разреда „У зачараном кругу дроге”

фебруар

Полицијски службеници Полицијске управе у Чачку у сарадњи са Министарством просвете (и у сарадњи са педагошко-психолошком службом)

Анализа стања у школи и увид у присутност насиља у школи и сагледавање облика насиља;  Праћење реализације активности у току првог пол., у складу са програмом превенције и интервенције; Припрема ивештаја о раду Тима на крају првог полугодишта;

јануар

Директор,
педагог,

Тим.

Сарадња са Вршњачким тимом и Ђачким парламентом, реализација пројекта заштите уч. од насиља.

март

Дечији савез, Ђачки парламент, Вршњачки Тим

Предавање за ученике првог разреда у организацији агенције за безбедност у саобраћају Пажљивко 1,2,3

април

Агенција за безбедност у саобраћају у сарадњи са Министарством просвете

Анализа и усвајање извештаја о раду Тима за завршену  школску годину;                               Анализа рада Тима, и договор о активностима за наредни месец;  Израда годишњег извештаја рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

јун

директор
педагог
координатор и чланови Тима за заштиту ученика