Измењен календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину

viber image 2020-12-09 20-28-58

Упутство МПНТР за организацију наставе до завршетка првог полугодишта.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада обавештавамо Вас да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020.године, да зимски распуст траје од 21.12.2020. до 15.1.2021.год. и да друго полугодиште почиње 18.јануара 2021.године.

- У првом циклусу основне школе наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе.

- У другом циклусу основне школе образовни-васпитни рад остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење платформе Microsoft Teams и путем Јавног медијског сервиса Србије.

- Оцењивање ученика на основу усмене провере постигнућа изузетно може да се обавља непосредно у школи, уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене.

- Уколико ученик нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене из оправданих разлога (болест, изолација и друго) може да буде неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту потребно је посебно планирати додатну подршку за ову категорију ученика.

Директор школе
 Зоран Илић