Календар рада са бројем наставних дана и недеља

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 101наставни дан

СЕПТЕМБАР: 21 наставни дан;

 • Прво полугодиште почиње у понедељак, 02. септембра 2019. године - плава смена долази пре подне
 • 14. септембар је наставни дан по распореду од четвртка (надокнада екскурзија)
 • 28. септембар је наставни дан по распореду од петка (надокнада екскурзија)

ОКТОБАР: 23 наставнадана;

 • 16.октобар (среда) је наставни дан по распореду од понедељка.
 • 17. октобар ( четвртак ) Дан школе – радни дан

НОВЕМБАР: 20 наставнихдана;

 • 11. новембар2019.године понедељак државни празник
 • 7. и 8. новембра 2019. одржати Одељењска већа
 • 12. новембра 2019. године  одржати Наставничко већ
 • 13. новембар 2019. године одржати Одељењске родитељске састанке
 • 21. новембар(четвртак)је наставни дан по распореду од понедељка.

ДЕЦЕМБАР: 20 наставни дан;

 • Од 30.12. до 7.1.2020. – Први део зимског распуста

ЈАНУАР: 17 наставнихдана;

 • 8.јануар први наставни дан након првог дела зимског распуста (смене се не мењају)
 • 27. јануар 2020. године (понедељак) радни,  ненаставни дан – школска слава- Свети Сава
 • о28. и  29. јануара 2020. године одржати Одељењска већа
 • 30. јануар 2020. године  (среда) одржати Наставничко веће
 • 31. јануар 2020. године (четвртак) одржати Одељењске родитељске састанке
 • 31.јануар 2020.године  последњи наставни дан у првом полугодишту

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 79 наставних дана

ФЕБРУАР: 9 наставних дана;

 • Од 01. до 17. фебруара 2020. године други део зимског распуста
 • Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2020. године - плава смена долази пре подне

МАРТ: 22 наставна дана;

 • 10.март(уторак) је наставни дан по распореду часова од понедељка
 • 27. и 28. март (петак и субота) - Пробни завршни испит

АПРИЛ: 16 наставних дана;

 • 7.  и 8. априла 2019. године одржати Одељењска већа
 • 9. априла 2019. године одржати одржати Наставничко веће
 • 10. априла 2019. године одржати одржати Одељењске родитељске састанке
 • Од 13. априла до 20. априла 2020. године - Васкршњи празници и пролећни распуст
 • 21. 04. 2020. је први наставни дан после распуста (смене се не мењају)

МАЈ: 20 наставних дана;

 • 01. и 02. мај 2020. године су нерадни дани–  Празник рада

ЈУН: 12 наставних дана;

 • Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике VIII разреда
 • 02. јун 2019. године одржати Одељењска већа за ученике VIII разреда
 • 03. јуна 2019. године одржати Наставничко веће за ученике VIII разреда
 • Родитељски састанци за ученике VIII разредапо договору на нивоу школе
 • Друго полугодиште завршава се у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од I до VII разреда
 • 15. и 16. јуна 2019. године одржати Одељењска већа за ученике од I до VII разреда
 • 22. јуна 2019. године одржати Наставничко веће за ученике од I до VII разреда
 • 28. јуна 2020. године (недеља) радни дан - родитељски састанци – Видовдан – (после подне)