Календар рада са бројем наставних дана и недеља

       

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 102  наставна дана

СЕПТЕМБАР: 22 наставна дана;
- Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године – плава смена долази пре подне
- 9. септембар је наставни дан по распореду од четвртка (надокнада екскурзија за старије разреде)
- 23. септембар је наставни дан по распореду од уторка (надокнада Дана школе)

ОКТОБАР: 22 наставна дана;
- 17. октобар 2017. Дан школе – ненаставни радни дан – Дан школе

НОВЕМБАР: 20 наставних дана;
- 07. новембар ( уторак) наставни дан по распореду часова од четвртка
- 09. и 10. новембар 2017. године (четвртак и петак) јесењи распуст
- 13. и 14. новембра одржати Одељењска већа
- 15. новембра 2017. године (среда) одржати Наставничко веће
- 16. новембар 2017. године (четвртак) одржати Одељењске родитељске састанке

ДЕЦЕМБАР: 21 наставни дан;

ЈАНУАР: 17 наставних дана;
- Од 3. до 8 јануара – I део зимског распуста
- 24. и 25. јануара 2018. године одржати Одељењска већа
- 27. јануар 2018. године (субота) радни, ненаставни дан – школска слава- Свети Сава
- 29. јануар 2018. године (понедељак) одржати Наставничко веће
- 30. и 31. јануар 2018. године (уторак и среда) одржати Одељењске родитељске састанке
- 31. јануар – крај I полугодишта

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 78 наставних дана

ФЕБРУАР: 12 наставних дана;
- Од 1. до 9. фебруара – II део зимског распуста
- Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године - плава смена долази пре подне
- 14.фебруар (среда) је наставни дан по распореду од петка
- 15. и 16. фебруар 2018. године су нерадни дани – Државни празник (Сретење)
- 24.фебруар (субота) је наставни дан по распореду од петка (надокнада екскурзија)

МАРТ: 22 наставна дана;

АПРИЛ: 15 наставних дана;
- Од 2. априла до 9. априла 2018. године - Васкршњи празници и пролећни распуст (први наставни дан је 10. 04. 2018.)
- 13. и 14. април пробни завршни испит
- 16. и 17. априла 2018. године одржати Одељењска већа
- 18. априла 2018. године (среда) одржати Наставничко веће
- 19. априла 2018. године (четвртак) одржати Одељењске родитељске састанке

МАЈ: 21 наставни дан;
- 1. и 2. мај 2018. године су нерадни дани – Празник рада (први наставни дан је четвртак, 03. мај 2018.)
- Друго полугодиште завршава се у среду, 31. маја 2018. године за ученике VIII разреда

ЈУН: 10 наставних дана;
- 1. јун 2017. године одржати Одељењска већа за ученике VIII разреда
- 4. јуна 2017. године одржати Наставничко веће за ученике VIII разреда
- Родитељски састанци за ученике VIII разреда по договору на нивоу школе
- Друго полугодиште завршава се у среду, 14. јуна 2018. године за ученике од I до VII разреда
- 14. и 15. јуна 2018. године одржати Одељењска већа и Наставничко веће
за ученике од I до VII разреда
- 18, 19 и 20 јун 2018. године – завршни испит
- 28. јуна 2018. године (среда) радни дан – родитељски састанци – Видовдан – (после подне)

 

*Напомена: У глобалним и оперативним плановима предвидети 20 наставних недеља за прво полугодиште пута недељна норма часова и 16 наставних недеља за друго полугодиште пута недељна норма часова, или се руководити према броју наставних дана што би било још прецизније (102 за прво полугодиште, 78 за друго). Реализација екскурзија је предвиђена за четвртак и петак у другом полугодишту. Сваки дан у седмици је заступљен 34 пута за ученике VIII разреда, а 36 пута за ученике од I до VII разреда.
Оперативне планове обавезно предавати у првој недељи текућег месеца.