Календар рада са бројем наставних дана и недеља

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 103 наставна дана

 

СЕПТЕМБАР: 20 наставна дана;
- Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године - плава смена долази пре подне
- 29. септембар је наставни дан по распореду од петка (надокнада екскурзија)

 

ОКТОБАР: 23 наставна дана;
- 4. октобар (четвртак) је наставни дан по распореду од петка.
- 17. октобар Дан школе – радни дан 
- 20.октобар је наставни дан по распореду од четвртка (надокнада екскурзија за старије разреде)

 

НОВЕМБАР: 20 наставних дана;
- 9. новембар 2018. године (петак) јесењи распуст
- 11. и 12. новембар 2018. године (недеља и понедељак) државни празник
- 13. и 14. новембра одржати Одељењска већа
- 15. новембра 2018. године (четвртак) одржати Наставничко веће
- 16. новембар 2018. године (петак) одржати Одељењске родитељске састанке

 

ДЕЦЕМБАР: 21 наставни дан;

 

ЈАНУАР: 17 наставних дана;
- 9.јануар први наставни дан након Новогодишњих празника (смене се не мењају)
- 27. јануар 2019. године (недеља) радни, ненаставни дан – школска слава- Свети Сава
- 28. и 29. јануара 2019. године одржати Одељењска већа
- 30. јануар 2019. године (среда) одржати Наставничко веће
- 31. јануар 2019. године (четвртак) одржати Одељењске родитељске састанке
- 31.јануар 2019.године последњи наставни дан у првом полугодишту

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 79 наставних дана

 

ФЕБРУАР: 9 наставних дана;
- Од 1. до 14. фебруара 2018. године зимски распуст
- Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године - плава смена долази пре подне

 

МАРТ: 22 наставна дана;
- 6. март (среда) је наставни дан по распореду часова од петка

 

АПРИЛ: 15 наставних дана;
- 8. и 9. априла 2019. године одржати Одељењска већа
- 10. априла 2019. године (среда) одржати Наставничко веће
- 11. априла 2019. године (четвртак) одржати Одељењске родитељске састанке
- 12. и 13. април (петак и субота) - Пробни завршни испит
- Од 26. априла до 5. маја 2019. године - Васкршњи празници и пролећни распуст (први наставни дан је 6. мај 2019.)

 

МАЈ: 21 наставни дан;
- 1. и 2. мај 2018. године су нерадни дани – Празник рада (први наставни дан је понедељак, 6. мај 2019.)
- Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике VIII разреда

 

ЈУН: 10 наставних дана;
- 3. јун 2019. године одржати Одељењска већа за ученике VIII разреда
- 4. јуна 2019. године одржати Наставничко веће за ученике VIII разреда
- Родитељски састанци за ученике VIII разреда по договору на нивоу школе
- Друго полугодиште завршава се у четвртак, 14. јуна 2019. године за ученике од I до VII разреда
- 14. јуна 2019. године одржати Одељењска већа за ученике од I до VII разреда
- 21. јуна 2019. године одржати Наставничко веће за ученике од I до VII разреда
- 28. јуна 2019. године (петак) радни дан - родитељски састанци – Видовдан – (после подне)

 

*Напомена: У глобалним и оперативним плановима предвидети 20 наставних недеља за прво полугодиште пута недељна норма часова и 16 наставних недеља за друго полугодиште пута недељна норма часова, или се руководити према броју наставних дана што би било још прецизније( 101 за прво полугодиште, 79 за друго). Реализација екскурзија је предвиђеназа четвртак, петак и суботу у првом полугодишту за ученике осмог разреда,а за четвртак и петак у другом полугодишту за остале старије разреде, односно петак у другом полугодишту за млчађе разреде. Сваки дан у седмици је заступљен 34 пута за ученике VIII разреда, а 36 пута за ученике од I до VII разреда.