Историјат школе

Давне 1937. године, 17. октобра, основана је наша школа која се тада звала „Народна школа војводе Степе”. 1 osvestanje temelja skole 1936Од тада је неколико пута мењала име. Почетком Другог светског рата па до 1954. године, школа је била у саставу Чачанске основне школе, а исте године (1954) добија самосталност под именом „Основна школа II”, потом ОШ „Јован Јовановић Змај”, па „Трећа основна школа”, да би коначно 10. априла 1954. године понела име народног хероја Милице Павловић.
Шездесетих година школа се развила као 2 prizemlje zgrada 2 podignuto 1957модерна и велика установа: основана је ђачка задруга „Полет”, покренут је школски лист „Први кораци” који ће променити назив у „Наши кораци” 1980. године; 1962. године је изграђено шест нових кабинета, изграђена радионица, ограђено простано двориште, отворена зубна амбуланта, изграђена фискултурна сала, уведено грејање итд. Са побољшањем материјалнио-техничких услова рада и модернизацијом наставе школа постиже значајне успехе: 1980. године лист „Политика” је прогласио „Наше кораке” за најуспешнији школски лист у земљи, а 1988. године школа је добила републичку награду за узорно уређену школску средину.
1 prvi ucitelji