Радионица Тајни пријатељ

Добра сарадња са родитељима и њихово укључивање у школске активности и рад школе одувек је био приоритет и традиција у Основној школи „Милица Павловић“

У петак, 3. јуна 2022, на часу одељењског старешине у одељењу VIII5, одржана је радионица Тајни пријатељ. Радионицу је реализовала Лела Ракићевић, ђачки родитељ, педагог у Основној школи „Иво Андрић“ Прањани.

Циљ поменуте активности, којим се пре свега подстиче и негује сарадња са родитељима, био је унапређивање односа међу ученицима, стварање позитивне климе у учионици и пружање подршке ученицима којима је потребна помоћ, развијање вербалне и невербалне комуникације...

Радионица је реализована веома успешно. Ученици су уживали, забавили се и много корисних ствари научили.

Тања Ђорђевић, наставник српског језика

 

R1

 

  R2
R3

 

  R4
R5

 

  R6
R7

 

  R8
R9     R10