Међународно испитивање рачунарске и информационе писмености (ICILS 2023.)

Међународног испитивања рачунарске и информационе писмености (ICILS 2023.), у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд. спроведено је у ОШ Милица Павловић“ 17. и 18.5.2022. У истраживању су учествовала два одељења осмог разреда, а наставници који предају тим одељењима анкетирани су онлајн упитницима.

ICILS мери и извештава о рачунарској писмености ученика и исходима учења који су од пресудног значаја за њихове капацитете да управљају учењем на даљину сада, али и потенцијално, као део њиховог будућег учења.

Фокус је на процени вештина ученика да критички приступе прикупљању и креирању дигиталних информација, као и на њиховом разумевању безбедне и адекватне употребе информација у дигиталном облику. Подаци из ICILS међународног испитивања нарочито су важни за сагледавање искустава ученика у учењу током пандемије вируса Ковид 19.

Школски координатор истраживања је Драгана Радмилац, педагог, а тест администратор Љиљана Иванковић, проф информатике.

IMG20220517110300