Угледна активност

Ликовни и књижевни мотиви и биолошки појмови у народним песмама

VileUA

На часовима ликовне културе одржаним 21. и 25. фебруара 2022. у одељењима V/2 и V/3 представљени су књижевни и ликовни мотиви у лирској народној песми Вила зида град тумачењем симболике појединих појмова из песме (град, грана од облака, бисер, скерлет, коло, игра). Неки су стихови повезани су са мотивима из епских народних песама из програма за пети и шести разред. Међупредметна корелација постигнута је визуелним приказима различитих облака, материјала, природних појава, као и уметничких слика са мотивима виле и вилинских игара. Делови вилиног града повезани су са дверима, некадашњим утврђењима и градским капијама. Након презентације коју је припремила наставница Оливера Крупеж, наставница ликовне културе Александра Ћосић Маринковић дала је ученицима задатке за групни рад који су се односили на поједине сегменте песме.

Наставница биологије Маријана Марковић обрадила је у одељењу V/1 појмове из биологије који су асоцијативно повезани са мотивом виле: вилино коло, вилин коњиц, вилина косица.

Након тих часова одржана је 11. марта 2022. године у холу старе школе угледна активност Ликовни и књижевни мотиви и биолошки појмови у народним песмама. Присуствовали су ученици V/1, V/2 и V/3, као и наставнице књижевности и српског језика Оливера Крупеж и Мирјана Маринковић, наставница биологије Маријана Марковић и Сања Живановић, наставница ликовне културе.

Ученици су представљали своје групне радове и тумачили мотиве којима су представили дате теме. Ова је активност једна у низу која се организује са циљем да се ученици оснаже за учешће у групном раду и припреме за представљање и процењивање свог удела, као и осталих чланова.

Vile1     Vile2
Vile3     Vile4
Vile5     Vile6
Vile7     Vile8
Vile9     Vile10
Vile11     Vile12
Vile13     Vile14
Vile15     Vile16