РАСПОРЕД ДОСЕЉЕНИХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ

Ред.

бр.

Име и презиме ученика

Смена

Одељењски старешина

Раз./одељ.

1.

Виктор Василић                                          

црвена

Биљана Петровић

II-2

2.

Сара Шекељић

ЦБ

Катарина Габоровић

Гордана Дамњановић

II-3

3.

Анђела Ружевић

црвена

Биљана Петровић

II-3

3.

Ђурђа Грујовић

плава

Милена Аћимовић

III-4

4.

Јанко Полић

плава

Мира Кукић

III-5

5.

Дамјан Станић

црвена

Душица Милисављевић

IV-1

6.

Ива Стојановић

плава

Јана Митровић

VII-4

7.

Невена Марковић

црвена

Маријана Трифуновић

VII-3

8

Давид Ибрашев

црвена

Мирјана Маринковић

VIII-1

9.

Јана Пурић

плава

Радојица Чоловић

VIII-4

10.

Јован Пурић

плава

Радојица Чоловић

VIII-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досељени ученици у пети разред налазе се на списковима ученика петог разреда.