Мерење развоја читалачке писмености

У утотак, 16. марта 2021. године, у ОШ ,,Милица Павловић” одржано је међународно тестирање PIRLS Progress in International Reading Literacy Study.

Носиоци PIRLS истраживања у Србији су Завод за вредновање квалитета образовања и МПНТР у сарадњи са Међународном асоцијацијом за евалуацију образовних постигнућа ‒ IEA из Амстердама. Узорак у Србији чини 170 школа односно 5000 ученика.

Истраживање у Србији реализује се први пут. Помоћу овог истраживања мери се ефикасност образовања једне земље, као и поређење образовних система различитих земаља, а подаци из PIRLS-а могу се користити у националној образовној политици.

У нашој школи тестирањем су обухваћена два одељења четвртог разреда изабрана од стране Завода за вредновање квалитета образовања. Фокус је на истраживању функционалне писмености, тј. способности ученика да разумеју прочитано и примене информацију из датог текста.

Координатор и администратор истраживања у нашој школи су педагог Драгана Радмилац и Горан Милисављевић, помоћник директора.

MRCP1

MRCP2