У програму Школе за 21. век British Council

Velika slika

            Образовни трогодишњи програм Школе за 21. век осмислила је и спроводи организација British Council, а финансира влада Уједињеног Краљевства. Циљ овог програма јесте да милион ученика узраста од 10 до 15 година стекне вештине критичког мишљења и решавања проблема. Поред стицања ових вештина, ученици ће бити у прилици да усвоје практичне вештине програмирања и усаврше их кроз програмирање физичких уређаја (енг. physical computing).

Наставници наше школе били су 15, 16. и 17. октобра 2020. године на обуци Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема. Мотивисани да створе окружење за учење које подстиче критичко мишљење и решавање проблема и усвоје различите стратегије и технике, у наредном периоду планираће различите кораке како би вештине критичког мишљења и решавања проблема развијали код ученика. У оквиру програма, наша школа је добила одређен број micro:bit уређаја, тзв. џепних рачунара на којима ће ученици моћи да програмирају различите садржаје и користе их за решавање свакодневних проблема из различитих наставних предмета. Ови уређаји омогућиће им да уче интерактивно и кроз забаву, а проблеме решавају на иновативан начин.

S1   S2
S3   S4
S5   S6
S7   S8