Распоред звона од 1.9.2020. год.

Млађи разреди

А група                                                                                               

  1. час 7³⁰-8⁰⁰
  2. час 8⁰⁵-8³⁵
  3. час 8⁵⁰-9²⁰
  4. час 9²⁵-9⁵⁵

 

Б група  

  1. час 10¹⁵-10⁴⁵
  2. час 10⁵⁰-11²⁰
  3. час 11³⁵-12⁰⁵

 

Старији разреди

                                                                                 

А група   Б група
 1.час 12³⁰-13⁰⁰                1.час 15⁵⁰-16²⁰
 2.час 13⁰⁵-13³⁵    2.час 16²⁵-16⁵⁵
 3.час 13⁵⁰-14²⁰   3.час 17¹⁰-17⁴⁰
 4.час 14²⁵-14⁵⁵    4.час 17⁴⁵-18¹⁵
5.час 15⁰⁰-15³⁰     5.час 18²⁰-18⁵⁰

 

Напомена:

Групе код млађих ученика се смењују на 7 дана, а код старијих ученика на 15 дана.