ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријем будућих ученика првог и петог разреда обавиће се у понедељак 31.8.2020.год. према следећем распореду:

Први разред:
У 12 часова одељења 1/1 и 1/2,
У 13 часова одељења 1/4 и 1/5,
У 14 часова одељење 1/3 ( целодневна настава).

Пријем ученика и родитеља ( пожељно је да са учеником буде само један родитељ) првог разреда биће испред улаза у нову ( учитељску) зграду.

Пети разред:
У 9 часова одељења 5/1 и 5/2,
У 10 часова одељења 5/3 и 5/ 4,
У 11 часова одељења 5/5 и 5/6.

Пријем ученика петог разреда биће у дворишту школе:
- 5/1, 5/3, 5/5 испред улаза у кухињу,
- 5/2, 5/4, 5/6 испред улаза у нову ( учитељску) зграду.

Директор школе
Зоран Илић