КВИЗ О СВЕТОМ САВИ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

KoSS4У ери дигитализације постоји потреба за употребом различитих технологија у настави. Учитељица Светлана Опарница и школски библиотекар Биљана Лукић одржале су угледни час српског језика Квиз о Светом Сави, 28. јануара 2020. Квиз је креиран у алату Кahootкоји је одавно у примени у земљама северне Европе, нарочито Финској, где спада у национални курикулум као званични метод рада.

Тема квиза била је везана за живот и дело нашег великог просветитеља, а циљ је био да ученици понове знања о његовом животу. Жива атмосфера и навијачки дух учинили су час успешним. Ученици су били заинтересовани да понове квиз, да поново уче на овај начин и на другим часовима и закључили да је час брзо прошао.
На истом часу ученици су имали задатак да у речницима потраже непознате и мање познате речи из текстова народне књижевности које су радили на претходним часовима, као што су клетва, залуд, благослов, букадар... Циљ ове активности био је да савладају технику проналажења речи и коришћења речника. Спој традиционалног и модерног учинио је да ефекти учења буду бољи, а ученици мотивисанији.
У другом полугодишту планира се интерна обука заинтересованих наставника за рад у овом алату.

KoSS1

KoSS2

KoSS3

KoSS5