ЗАБАВНА ГЕОГЕБРА

GG3По угледу на час математике у ОШ Спинут из Сплита, на којем је коришћен алат Геогебра за тему Линеарна функција, наставник математике у нашој школи Младен Капларевић, у сарадњи са наставницима информатике Лелом Симеуновић и Радојицом Чоловићем, реализовао је час на тему Збир унутрашњих углова у троуглу, на коме је примењен алат Геогебра.

 

Час је реализован у циљу унапређивања метода рада на часу, као и јачања мотивације за учење код ученика. Том приликом направљена је корелација са предметима информатика и математика, као и јачање дигиталних компетенција ученика.

Кроз анкетирање ученика добијена је позитивна повратна информација о задовољству наставом.

GG1

GG3