НА ИЗЛОЖБИ ПОСВЕЋЕНОЈ ЛИКУ И ДЕЛУ ДАНИЛА КИША
У ГАЛЕРИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

dk4Изложбу посвећену писцу Данилу Кишу посетиле смо 22. 11. 2019. године. Изложба је постављена у Галерији Градске библиотеке ,,Владислав Петковић Дис” у уторак, 12. новембра и била је отворена за све посетиоце до 25. новембра 2019. године. Ауторка Олга Красић Марјановић изложбу под називом Данило Киш – после 30 година посветила је лику и делу Данила Киша. Рекли су нам да је о његовом животу и о његовој поетици говорила на самом отварању изложбе.

Током посете обновиле смо знање о животу и стваралаштву овог писца, о чему нам је наставница говорила када смо у петом разреду читали приповетку Дечак и пас и чуле неке интересантне податке. Овај познати писац рођен је у Суботици 22. 2. 1935. године, а две године касније сели се у Нови Сад где је провео најлепше године свог детињства. Међутим, тамо је доживео и страшна искуства из рата и одвођење оца у заробљеништво. За Киша је најтежи период у животу био када му је преминула мајка. Осећања после смрти мајке описао је речима: ,,После смрти моје мајке и после три или четири године њене патње, ја више не верујем у Бога.”
Научиле смо да се у књижевном опусу овог ствараоца могу уочити два раздобља. У почетној фази стваралаштва писао је о свом детињству за време рата, са много ведрих детаља из личног живота, док његову каснију, зрелу фазу у писању одликује документарна проза која није заснована на личном искуству. Виделе смо много фотографија Киша, његова лична документа, дипломе и признања. Изложбу чини чак више од тридесет плаката. Они прате стварање овог писца тако да се може уочити и да је био подједнако успешан у многим жанровима. Писао је поред приповедака и песме, романе, драмска дела, есеје, био је и књижевни критичар, лектор и преводилац. Писао је и филмске сценарије. Док смо разгледале плакате, читале смо Кишове мудре мисли и стихове. Нарочито су дирљиви његови први радови који су и опроштај с мајком. За књиге Рани јади, Башта, пепео и Пешчаник раније смо чуле, али смо сазнале и да су његова врло позната дела Енциклопедија мртвих, Час анатомије и др.
Посета овој изложби била је за нас веома пријатна. Прошириле смо своје знање о Данилу Кишу и о утисцима разговарале са наставницом. Надам се да ћемо и на неком наредном часу новинарске секције сазнати о интересантним културним дешавањима у граду.

Каја Ђалетић VII/2

dk1

dk2

dk3

dk5

dk6

dk7

dk8

dk9

dk10

dk11

dk12

dk13