УГЛЕДНИ ЧАС ГРАЂАНИ СВЕТА

gs1У уторак, 5. 11. 2019. године, ученици осмог разреда имали су прилику да примене нов начин усвајања градива, уз примену QR кода. Интегрисани су часови српског језика, грађанског васпитања, веронауке и географије.

Ученици су у простору школске библиотеке очитавали QR кодове на којима су била упутства и питања. Задаци су били истраживачко-откривачки. Подсетили смо се садржаја Конвенције о правима детета који се тиче људских права у вези са националним мањинама, неговању културе, језика, обичаја и вере.
На крају часа ученици су имали задатак да открију шифру како би успешно отворили кутију у којој је било „благо”, обележивачи за књиге са чланом 14. и 30. Конвенције о правима детета и бомбоне. Такође су попунили и анкету о протеклом часу. Резултати занкете:

Твоје мишљење нам је врло важно. Заокружи тврдње.

1. Час је брзо прошао.  

ДА

95,65 %

НЕ

4,35 %

 2. Било је занимљиво учити на овај начин.  

ДА

100 %

НЕ

0%

 3. Ангажовала/о сам се на часу.  

ДА

86.95 %

НЕ

13,05 %

 4. Користићу QR код?  

ДА

52,17 %

НЕ

47,83 %

 5. Да ли си ти „грађанин света”?

ДА

100 %

НЕ

0 %

Активност „Грађани света” припремили су и реализовали Драгана Радмилац, школски педагог, Биљана Лукић, школски библиотекар, Бојана Никшић, проф. српског језика и књижевности и Драган Васиљевић, проф. географије.

 gs2

 gs3

 gs4

 gs5

 gs6