Расписује се Јавна набавка / извођење екскурзије за ученике осмог разреда. Отварање понуда 2.12.2019. у 12.30

Конкурсна документација линк