ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ И ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА.
Конкурсна документација линк
Обавештење линк