НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ НА СТРУЧНОМ СКУПУ

bio2У Регионалном центру Чачак 8. маја одржан је Стручни скуп наставника биологије основних и средњих школа Моравичког округа.
Тема Скупа била је Имплементација програма биологије за 5. разред основне школе и 1. разред Гимназије.

Циљ – унапређивање компетенција наставника за имплементацију програма кроз размену искустава.

Реализоване активности:

• Уводне активности. Нови програми биологије оријентисани на исходе учења.
Циљ – исходи − стандарди.
1. тема: Проблеми у имплементацији програма (анализа почетка примене, размена искустава);
2. тема: Примери добре праксе наставника (размена искустава):
Пројектна настава, Б. Ускоковић Брковић, професор биологије у ОШ „Милица Павловић“ и Активна настава, Д. Мијаиловић.
• Посматрање и вредновање школског часа − анализа стандарда и показатеља.
• Завршне активности (питања од значаја, такмичења, изборни програми…)
Водитељ и реализатор: Живадинка Јовановић Милићевић, проф. биологије, педагошки саветник, спољни сарадник Министарства
Стручном скупу присуствовала Рада Каранац, просветни саветник

Биљана Ускоковић Брковић, проф. биологије

bio1

bio2

bio3

bio4

bio5

bio6

bio7

bio8

bio9

bio10