РЕШЕЊА ТЕСТОВА ЗАВРШНОГ ИСПИТА КОМБИНОВАНИ

 uk1

uk2

uk3