РЕШЕЊА ТЕСТОВА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 uom1

uom2

uom3

uom4

uom5

uom6

ДОПУНА

8. задатак

Уколико је ученик у одговору под а) и б) написао Иван (уместо Ивана), а под в) Петар (уместо Петра) признати као тачан одговор.

15. задатак

Уколико је ученик у потпуности тачно решио задатак, свуда наводећи и број pi(пи), а само на линији за коначан одговор није навео број pi (пи), признати као тачан одговор.