srp1

srp2

srp3

ДОПУНА

7. задатак

Уколико је ученик тачно одговорио – непостојано а и губљење сугласника – добија 1 бод.

Уколико је ученик дао један тачан одговор, а други је нетачан – добија 0,5 бодова.

Уколико је ученик уписао три или више назива гласовних промена, од којих је једна нетачна – добија 0 бодова.