ДАНИ ПРИПОВЕДАЊА

Уторак, 27. 3. и среда, 28. 3. 2018. били су дани приповедања у ОШ „Милица Павловић”.
Човек је одувек имао потребу за нарацијом – неко да прича, неко да слуша… Настојимо да исконску вештину приповедања не препустимо забораву већ да живом речју ученицима пренесемо занимљиве информативно-поучне садржаје из разних области.

Овога пута приче су нам исприповедали Катарина Драмлићанин, Биљана Новковић, Оливера Крупеж, Биљана Ускоковић Брковић, Милош Живановић, Крстина Петровић, Оливера Николић, Ђорђе Чоловић, Лела Симеуновић, Младен Капларевић, Бојана Никшић, Биљана Лукић, Милан Лишанчић и Јелена Јововић. Заступљене теме биле су разноврсне: тајне пирамида, дирљиви детаљи из школског живота обојени емпатијом, екстремофилне бактерије, поучне приче изнијансиране хришћанском традицијом, историјат књига и библиотека, пут Михајла Пупина од пашњака до научењака, доношење суда о људима на основу тога што су људи а не појединци одређене боје коже, националности или језичке припадности, као и поучне приче и анегдоте на енглеском и немачком језику.
Приповедачи на сцени били су наставници а слушаоци у публици ученици, уз наду да ћемо у догледно време заменити улоге – да ће млади слушаоци постати вешти приповедачи који имају шта да кажу.
Координатор активности: Катарина Драмлићанин, професор енглеског језика

https://bioteme.wordpress.com

dp1

dp2

dp3

dp4

dp5

dp6

dp7

dp8

dp9

dp10

dp11

dp12

dp13

dp14

dp15

dp16

dp17

dp18