УГЛЕДНИ ЧАС НА ТЕМУ ВИЛА ЗИДА ГРАД

У понедељак 22. јануара Оливера Крупеж, професор српског језика, одржала је угледни час на тему Вила зида град, за ученике петог и шестог разреда.

На часу је примењен интерактивни приступ обради митолошке песме Вила зида град који је допринео да ученици успешно сагледају њене естетске вредности и разумеју њен идејни свет.
На часу је примењена унутарпредметна корелација:
Српски језик:
- вила у српским народним бајкама и у Андерсеновим и Гримовим бајкама;
- град и вила у епским народним песмама: Зидање Скадра и у песмама о Марку Краљевићу (вила Равијојла);
- скерлет: Женидба Душанова (засија се скерлет и кадифа – раскошна одећа Милоша Војиновића, царевог сестрића) и црква од скерлета: Пропаст царства српског;
- женска премоћ и мудрост: посленичке песме Наджњева се момак и девојка, Кујунџија и хитропреља, народна новела Дјевојка цара надмудрила;
И међупредметна корелација:
- историја (средњовековни градови),
- географија (топоними, положај некадашњих утврђења у Србији),
- биологија (придеви вилин, вилински у биљном и животињском свету),
- ликовна култура (представљање песничких мотива сликарским техникама),
- информатика и рачунарство (употреба интернета и програма за представљање наставног материјала).

https://tanjadjordjevic.blogspot.rs/

vila1

vila2

vila3

vila4

vila5

vila6

vila7

vila8