ПОТОЧНИ РАК У СРБИЈИ – ИСТРАЖИВАЊЕ

Догађај у коме су током два школска часа учествовали седмаци, реализован је захваљујући гошћама са Биолошког факултета из Крагујевца, др Александри Милошковић и Наташи Радојковић, истраживачима-сарадницима.

Оне раде пројекат „Поточни рак Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) у Србији: дистрибуција, бројност популација, генетичка разноврсност и конзервација” у сарадњи Природно-математичког факултета и Института за научна истраживања „Синиша Станковић” у Београду, који финансира Rufford фондација.
Након анкете о познавању ракова коју су ученици попунили, уследила је презентација о поточном раку, строго заштићеној врсти и једној од три нативне, аутохтоне, домаће врсте, поред барског и речног (племенитог) рака.
Ученици су могли боље да упознају изглед и грађу поточног рака демонстрацијом конзервираних примерака рака, а сви су добили на поклон беџ са ознаком поточног рака.
Захваљујући гошћама, Александри и Наташи, реализовани су динамични и лепи часови биологије.
Презентацију о поточном раку можете пронаћи овде.

Биљана Ускоковић Брковић
https://bioteme.wordpress.com/

pr1

pr2

pr3

pr4

pr5

pr6

pr7

pr8

pr9

pr10

pr11

pr12

pr13

pr14

pr15

pr16

pr17

pr18

pr19

pr20

pr21

pr22

pr23

pr24