ПРОЈЕКТНИ МЕТОД

У ОШ „Милица Павловићˮ Чачак, 24. новембра 2017. године, одржана је интерна обука запослених о пројектном методу рада, планирању, организовању и реализацији пројектне наставе.

Наставницима је представљена пројектна метода уз претходно подсећање да је развој критичког мишљења и решавање проблема кључно за функционално знање ученика - „како боље употребити своју паметˮ. Пројектни метод развија ове процесе и неопходно је да се што више часова редовне наставе и ваннаставних активности реализује путем ове методе.
Након подсећања на зачетнике ове методе професор енглеског језика Катарина Драмлићанин говорила је о врстама пројеката, етапама у планирању, активностима наставника и ученика и о самој реализацији. На основу свог богатог искуства у примени ове методе представила је неколико својих часова, а такође су учесницима подељена сценарија и припреме са других часова различитих предмета који су реализовани овим путем. Посебна пажња је посвећена начинима прикупљања информација и њихово презентовање. Оба предавача истакла су драгоценост сарадње, тимског рада и хоризонталне и вертикалне корелације приликом примене ове методе. Школски библиотекар, Биљана Лукић, представила је недавно реализован школски пројекат о Николи Тесли који је рађен за трећи део обуке „Критичко мишљење и решавање проблемаˮ која је одржана ове године у Београду у организацији Британског Савета за представнике тридесет школа из Србије. Такође је предложила и заједничке теме које се поклапају у програму различитих наставних области и које се могу организовати и релизовати путем пројекта. Приказана је и презентација о информационој и медијској писмености ради правилног одабира и прикупљања информација за припрему пројеката.
Учесници су на крају попунили чек листу у вези са њиховим искуствима у примени ове методе и охрабрујуће је то што 90% присутних колега планира да се укључи у реализацију неког школског пројекта. Обука је оцењена као врло корисна.

pn1

pn2

pn3

pn4