КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За доделу уговора за јавну набавку радова
"Текуће поправке и одржавање објеката"

Позив можете преузети са link-a.
Конкурсна документацију можете преузети са link-а.