PROJEKAT „PODIZANJE KVALITETA NASTAVE PRIMENOM PROJEKTNE METODE“

U okviru programa Erasmus + koji se odnosi na finansiranje projekata u obrazovanju, školi je odobren projekat „Podizanje kvaliteta nastave primenom projektne metode“. Naši nastavnici će tokom sledeće školske godine putovati u Englesku, gde će imati priliku da se upoznaju sa primerima iz prakse, a sve u cilju unapređenja same nastave sa akcentom na učeniku kao aktivnom učesniku.