„ОД ПРЕДРАСУДА И СТЕРЕОТИПА ДО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА“

5

У ОШ “Милица Павловић“ Чачак одржавају се већ неколико месеци радионице „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“. Наставници и ученици ове школе прошли су обуку за извођење радионица у Регионалном центру Чачак уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Ужичког центра за права детета.

Затим је уследила примена и ученици су уз помоћ својих наставника реализовали 21 радионицу чије су теме биле посвећене насиљу, нивоима насиља, као и препознавање и превазилажење предрасуда и дискриминације.
Вршњачки едукатори су на основу искустава која су стекли радећи радионице предложили да је у школи неопходно да постоје плакати о насиљу и нивоима насиља који ће на конкретан начин упознати ученике да препознају и квалификују нека од непожељних понашања. У свакој учионици у облику правила понашања биће постављени постери који промовишу разлике међу људима, индивидуалност и потребу сваке особе да буде другачија. Школске ходнике красиће натписи који ће на занимљив начин промовисати толеранцију, ненасилно понашање, а уједно бити подсетник свима да се сви проблеми и конфликти могу решити мирно.
На последњој радионици која је одржана на састанку Ученичког парламента, почетком маја, одлучено је да у школи треба организовати неку активност такмичарског карактера која би зближила и опустила ученике, ојачала припадност школи и ученичком колективу. Усвојен је предлог да то буде „Караоке журка“ коју планирамо да реализујемо до краја године. Победници ће бити награђени симболичним наградама.
Све активности реализоване су уз помоћ десет ученика и десет наставника школе. Координатор пројекта је школски педагог Драгана Радмилац. Надамо се да ће ефекат ових занимљивих и поучних радионица бити трајан.

1

2

3

4