„ПИЛИПЕНДА“, СИМО МАТАВУЉ – угледни час

„Пилипенда“, приповетка о снази,храбрости, истрајности и несаломивости једног малог човека и подсећање на један тежак историјски тренутак за српски народ, положај Срба у Далмацији у време унијаћења 1843, била је тема угледног часа који су 16.5.2013. организовали ученици одељења VIII/5 са својом наставницом српског језика Тањом Ђорђевић.

Обрада приповетке подразумевала је њено двоструко локализовање: у историјски и друштвени контекст; корелацију са наставом историје, верске наставе, ликовне културе - самостално проучавање историјских извора - текстова, слика, самосталну припрему и презентацију радова, илустрацију најупечатљивијих сцена приповетке, драматизацију одабраног одломка...
Организацијом овог часа подстакнута је активност и учешће свих ученика у свим сегментима анализе и интерпретације часа кроз корелацију више наставних предмета. Сама приповетка пружала је низ могућности, да се кроз један креативан приступ обради ове наставне јединице омогући трајно усвајање знања.

PSM1

PSM2

PSM4

 

PSM3

PSM5

PSM5a

PSM6

PSM8

PSM9

PSM10