ОБЕЛЕЖИЛИ СМО СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

Од како је организација Уједињених нација за образовање, науку и културу Унеско 1999. године у Паризу прогласила 21. март, за Светски дан поезије, овај дан се обележава широм света разним културним манифестацијама.

Обележавањем Светског дана поезије промовише се учење, читање и писање поезије, обнавља однос поезије и других уметности, као што је позориште, плес, музика и сликарство.
Светски дан поезије је прилика да наше ученике уводимо у лепоту казивања, да их поучавамо о вредности поезије и упућујемо у њено стварање.
Мотивација за организовање и извођење угледног часа на ову тему јавила се из жеље да се комплексан, емотиван и тајанствен свет лирике приближи ученицима на начин који је њима занимљив. Чињеница је, да је данас, можда више него икад, преко потребно развијати код деце љубав према књигама и читању и радити на поштовању читања као важне вештине сваког човека.
Наставник је пре угледног часа, ученике одељења VII-5 поделио у две групе, групу дечака и групу девојчица, с обзиром да је у одељењу идентичан број једних и других.
Ученици су добили задатак да креирају неке сегменте часа, како својим предлозима тако и конкретним примерима. Час је организован тако да се ученици подстакну на групни и истраживачки рад и покажу своју креативност, знање и сналажљивост преко припреме ППТ презентације о одређеном песнику, израде рекламе за омиљену збирку песама и одабира за рецитовање једне рок песме.
Овај час је био и систематизација претходно обрађених наставних садржаја из књижевности. Своја знање ученици су могли да провере преко такмичарског квиза који се састојао из три дела и обухватао све обрађене уметничке лирске песме од петог до седмог разреда. Такође, ученици су рецитовали одабране стихове, свирали и казивали омиљене рок песме.
Час је завршен Бесмртном песмом Мике Антића уз пратњу музике, за коју су балетску кореографију припремиле Магдалина, Софија, Мина и Јана, ученице овог одељења.
Проглашени су и победници квиза. Екипу девојчица чиниле су: Ана, Софија, Јана, Лена, Андреа и Сара, а екипу дечака: Михаило, Лука, Иван, Веселин и Вукашин. Убедљиво боље знање показала је такмичарска екипа дечака.
Тимски рад ученика, а и ученика и наставника, комбиновање могућности савремене технологије и живе речи увек је подстицајан за ученике и резултира стваралачком енергијом.

Тања Ђорђевић, проф. српског језика

SDP1

SDP2

SDP3

 

SDP4

SDP5

SDP6

SDP7

SDP8

SDP9

SDP10

SDP11

SDP12

SDP13

SDP14

SDP15

SDP16

SDP17