Изложба дневника читања у школској библиотеци

У оквиру обраде романа „Хајдуци” у петом разреду, била је предвиђена драматизација одломака по избору ученика. Ученици, подељени на парове и на групе, имали су задатак да представе одређене сцене из романа, које су издвојили. Међутим, како се дело узузетно допало ученицима, представили су га веома креативно у својим дневницима читања, а једна група је припремила његову презентацију. У школској библиотеци била је постављена изложба различитих издања романа и одабраних дневника читања.

Представници одељења V-2 и V-3 прегледали су изложене дневнике и коментарисали њихов садржај. Донели су закључке о томе на који су начин најсликовитије приказани ликови, композиција и садржај романа. Прочитане су и образложене поруке дела.
Ученици су били веома мотивисани за дискусију за дискусију и размену мишљења. Ова активност допринела је унапређивању квалитета писаних анализа лектире, односно реализацији стандарда који се односи на умеће вођења дневника читања.

Оливера Крупеж, професор српског језика

blbr. 1

blbr. 2

blbr. 3

blbr. 4

blbr. 5

blbr. 6