Списак запослених

Наставно особље

Р.б.

Име и презиме

наставника

степен стручне спреме

Предмет који предаје

1.

Јелена Јововић

VII

српски језик

2.

Тања Ђорђевић

VII

српски језик

3.

Оливера Kрупеж

VIII

српски језик

4. 

Мирјана Маринковић

VII

српски језик

5. 

Јована Милић

VII

српски језик

6. 

Маријана Трифуновић

VII

српски језик

7. 

Ивана Радишић

VII

енглески језик

8.

Kатарина Драмлићанин

VII

енглески језик

9. 

Oливера Симовић

VII

енглески језик

10. 

Јаворка Чоловић Иаквинанђело

VII

енглески језик

11. 

Јована Божовић

VII

енглески језик

грађанско васпитање

12. 

Маријана Черкез

VII

немачки језик

13. 

Ивaна Секулић

VII

немачки језик

14. 

Крстина Петровић

VII

немачки језик

15. 

Драгана Грујанац

VII

немачки језик

16. 

Живота Драмлић

VI

ликовна култура

17. 

Александра Ћосић Маринковић

VII

ликовна култура

18. 

Виолета Славковић

VII

музичка култура

19. 

Мила Алексић

VI

музичка култура

20. 

Милан Лишанчић

VII

историја

21. 

Горан Џоковић

VII

историја

22.

Драгана Јекић Дамљановић

VII

историја

23.

Зорица Шипетић

VII

географија

24. 

Марија Савић

VII

географија

25. 

Драган Васиљевић

 

VII

географија

помоћник директора

грађанско васпитање
26. 

Зорица Миловановић

VI

физика

27. 

Катарина Драгутиновић

VII

физика

28. 

Биљана Новковић

VII

математика

29. 

Маријана Курћубић

VII

математика

30. 

Стефан Радмилац

VII

математика

31. 

Младен Капларевић

VII

математика

32. 

Анријана Прокић

VII

математика

33.

Лара Дробњак

VI

математика

34.

Биљана Ускоковић Брковић      

VII

биологија

35.

Маријана Mарковић 

VII

биологија

36.

Драгана Поповић

VII

биологија

37.

Ивана Живановић Полуга

VII

хемија

38.

Соња Божовић

VII

хемија

39. 

Лела Симеуновић

VII

ТИТ

40.

Ивана Томић

VII

ТИТ и информатика

41. 

Љиљана Иванковић

VII

ТИТ и информатика

42. 

Душко Селаковић

VII

ТИТ и информатика

43.

Радојица Чоловић

VII

ТИТ и информатика

44. 

Зорица Благојевић

VII

ТИТ и информатика

45. 

Снежана Веселиновић

VII

ТИТ/информатика

46. 

Снежана Пејановић

VII

ТИТ

47.

Слађана Савић

VII

ТИТ

48.

Милисав Даниловић

VII

Физичко и здрав. васпитање

49. 

Јелена Грујанац

VII

Физичко и здрав. васпитање

50. 

Срђан Раденовић

VII

Физичко и здрав. васпитање

51. 

Стефан Војиновић

VII

физичко васпитање

52. 

Милош Живановић

VII

верска настава

53. 

Ђорђе Чоловић

VII

верска настава

54.

Душица Милисављевић

VII

 

55.

Горица Ђоковић

VII

 

56.

Светлана Опарница

VII

 

57.

Ивана Бојовић

VII

 

58.

Лела Петровић

VII

 

59. Гордана Перуничић VII  
60.

Јасмина Ћирјаковић

VI

 

61. 

Весна Јеротијевић

VII

разредна настава

62. 

Анђелка Томовић

VII

разредна настава

63. 

Горан Милисављевић

VII

разредна настава

64. 

Весна Анђелковић

VII

разредна настава

65. 

Маја Кораксић

VII

разредна настава

66.

Снежана Бабић

VII

разредна настава/целодневна

67. 

Далиборка Ђокић

VII

разредна настава/целодневна

68. 

Мара Јанковић

VII

разредна настава

69. 

Биљана Петровић Јовановска

VII

разредна настава

70. 

Катарина Габоровић

VII

разредна настава/целодневна

71.

Ненад Поповић

VII

разредна настава

72. 

Биљана Ђорђевић

VII

разредна настава

73. 

Александра Дуканић

VII

разредна настава

74. 

Ирена Бабовић

VII

разредна настава

75. 

Снежана Ковачевић

VII

разредна настава

76. 

Милена Аћимовић

VII

разредна настава

77. 

Мира Кукић

VII

разредна настава

78. 

Наташа Јовановић

VII

продужени боравак

79. 

Гордана Дамњановић

VI

продужени боравак

80. 

Нела Мандић

VII

продужени боравак

Наставно особље (на породиљском одсуству)

Р.б.

Име и презиме

степен стр. спреме

1.

Милка Главоњић

VII

2.

Катарина Зимоњић

VII

3.

Биљана Радић

VII

4.

Марина Поповић

VII

5.

Јана Митровић

VII

6.

Бојана Вуловић

VII

7.

Јована Мааричић

VII

8.

Сања Лазовић, посебна нега детета

VII


Ваннаставно особље

Р.б.

Име и презиме

степен стр. спреме

Послови на којима ради

1.

Зоран Илић

VII

директор

2.

Радован Васојевић

VII

помоћник дир.

библиотекар

3.

Драган Васиљевић

VII

помоћник директора

географија, грађ.

4.

Драгана Радмилац

VII

педагог

5.

Лидија Ћирковић

VII

психолог

6.

Ивана Матијевић

VII

логопед

7.

Биљана  Лукић

VII

библиотекар

8.

Зорица Баралић

VII

секретар

9.

Снежана Војиновић

VII

шеф рачуноводства

 

10.

Данијела Кривокућа

IV

реф. за правне, кадров. и админ. послове

11.

Владимир Радивојевић

III

домар

12.

Драган Максимовић

IV

домар

13.

Драгана Госпавић

I

чистачица

14

Зорица Врга

III

чистачица

15.

Илинка Аврамовић

IV

чистачица

16.

Славенка Чумић

I

чистачица

17.

Емина Бјекић

III

чистачица

18.

Вера Давидовић

VI

чистачица

19.

Звездана Максимовић

I

чистачица

20.

Биљана Мартиновић

III

чистачица

21.

Душица Дробњак

IV

чистачица

22.

Данијела Савић

IV

чистачица

23.

Гордана Дуњић

I

чистачица

24.

Анкица Милосављевић

IV

кувар

25.

Драгана Веселиновић

IV

кувар

26.

Олгица Јелић

III

сервисерка