Списак запослених

Наставно особље

Р.б.

Име и презиме

наставника

степен стручне спреме

Предмет који предаје

 1.

Јелена Јововић

VII

српски језик

 2.

Тања Ђорђевић

VII

српски језик

 3.

Оливера Kрупеж

VIII

српски језик

 4.

Мирјана Маринковић

VII

српски језик

 5.

Бојана Никшић

VII

српски језик

библиотека

 6.

Маријана Трифуновић

VII

српски језик

 7.

Ивана Радишић

VII

енглески језик

 8.

Kатарина Драмлићанин

VII

енглески језик

 9.

Oливера Симовић

VII

енглески језик

 10.

Јаворка Чоловић

Iquinangelo

VII

енглески језик

11. 

Јована Божовић

VII

енглески језик

грађанско васпитање

 12.

Маријана Черкез

VII

немачки језик

13. 

Ивaна Секулић

VII

немачки језик

 14.

Крстина  Петровић

VII

немачки језик

 15.

Неда Звијер (замена)

VII

немачки језик

 16.

Живота Драмлић

VI

ликовна култура

 17.

Александра Ћосић Маринковић

VII

ликовна култура

 18.

Виолета Славковић

VII

музичка култура

 19.

Мила Алексић 

VI

музичка култура

 20.

Јана Митровић

VII

историја

 21.

Горан Џоковић

VII

историја

 22.

Марија Чвркић (замена)

VII

историја

 23.

Зорица Шипетић

VII

географија

 24.

Љубица Вуковић    

VII

географија

 25.

Марија Савић

VII

географија

грађанско васпитање

 26.

Зорица Миловановић

VI

физика

 27.

Катарина Драгутиновић

VII

физика

 28.

Слободан Стевановић 

VI

математика

 29.

Биљана Новковић 

VII

математика

 30.

Маријана Курћубић

VII

математика

 31.

Биљана Радић (замена)

VII

математика

32. 

Јована Јоковић

VI

математика

33. 

Младен Капларевић

VII

математика

34. 

Биљана Ускоковић Брковић      

VII

биологија

35. 

Маријана Mарковић (замена)

VII

биологија

36. 

Ана Вуловић

VII

биологија

37. 

Мира Панић

VI

хемија

38. 

Јована Маричић (замена)

VI

хемија

39. 

Лела Симеуновић

VII

ТИО, ТИТ и информатика

40. 

Ивана Томић

VII

ТИО, ТИТ и информатика

41. 

Бранислав Бокић

VII

ТИО и ТИТ

42. 

Душко Селаковић

VII

ТИО, ТИТ и информатика

43. 

Радојица Чоловић

VII

ТИО, ТИТ и информатика

44. 

Љиљана Иванковић

VII

ТИО, ТИТ и информатика

 45.

Зорица Благојевић

VII

ТИО, ТИТ и информатика

46. 

Владан Шипетић (замена)

VII

ТИО, ТИТ и информатика

47.грађанско васпитање

48. 

Милисав Даниловић

VII

физичко

васпитање

49. 

Љиљана Јозовић

VII

физичко

васпитање

50. 

Јелена Грујанац

VII

физичко

васпитање

51. 

Срђан Раденовић

VII

физичко

васпитање

52. 

Милош

Живановић

VII

верска настава

53. 

Ђорђе Чоловић

VII

верска настава

54. 

Драган Васиљевић

VII

грађанско васпитање

55. 

Александра Дуканић

VII

разредна

настава

56. 

Ирена Бабовић

VII

разредна

настава

57. 

Снежана Ковачевић

VII

разредна

настава

58. 

Милена Аћимовић

VII

разредна

настава

59. 

Мира Кукић

VII

разредна

настава

60. 

Душица Милисављевић

VII

разредна

настава

61. 

Горица Ђоковић

VII

разредна

настава

62. 

Светлана Опарница

VII

разредна

настава

63. 

Лела Петровић

VII

разредна

настава

64. 

Гордана Перуничић

VII

разредна

настава

65. 

Наташа Јовановић

VII

разредна

настава

 66.

Весна Јеротијевић

VII

разредна

настава

67. 

Анђелка Томовић

VII

разредна

настава

68. 

Горан Милисављевић

VII

разредна

настава

69. 

Весна Анђелковић

VII

разредна

настава

70. 

Маја Кораксић

VII

разредна

настава

71. 

Снежана Бабић

VII

разредна

настава

72. 

Мара Јанковић

VII

разредна

настава

73. 

Ненад Поповић

VII

разредна

настава

74. 

Биљана Петровић Јовановска

VII

разредна

настава

75. 

Катарина Габоровић

VII

разредна

настава

76. 

Гордана Дамњановић

VI

разредна

настава

77. 

Биљана Ђорђевић

VII

разредна

настава

78. 

Ивана Бајовић, замена

VII

продужени боравак

79. 

Јасмина Ћирјаковић

VI

продужени боравак

Наставно особље (на породиљском одсуству)

 

Р.б.

Име и презиме

степен стр. спреме

1

Милка Главоњић

VII

2

Драгана Јекић Дамљановић

VII

3

Ивана Живановић Полуга

VII

4

Марина Поповић

VII

5

Катарина Зимоњић

VII

6

Сања Живановић

VII

7

Јованa Милић

VII

8

Сања Лазовић

VII

9

Милица Рисимовић

VII

 

 

Ваннаставно особље

 

Р.б.

Име и презиме

степен стр. спреме

Послови на којима ради

1

Зоран Илић

VII

директор

2

Драгана Радмилац

VII

педагог

помоћник директора

3

Лидија Ћирковић

VII

психолог

4

Верица Стојић

VII

логопед

5

Биљана  Лукић

VII

библиотекар

6

Бојана Никшић

VII

библиотекар

7

Радован Васојевић

VII

библиотекар

грађанско васпитање

8

Зорица Баралић

VII

секретар

9

Снежана Војиновић

VII

шеф рачуноводства

10

Данијела Кривокућа

IV

реф. за правне, кадров. и админ. послове

 

11

Владимир Радивојевић

III

домар

 

12

Драган Максимовић

IV

домар

13

Драгана Госпавић

I

чистачица

14

Зорица Врга

III

чистачица

15

Илинка Аврамовић

IV

чистачица

16

Славенка Чумић

I

чистачица

17

Емина Бјекић

III

чистачица

18

Вера Давидовић

VI

чистачица

19

Марија Ђокић

I

чистачица

20

Биљана Мартиновић

III

чистачица

21

Душица Дробњак

IV

чистачица

22

Данијела Савић

IV

чистачица

23

Гордана Дуњић

I

чистачица

24

Анкица Милосављевић

IV

кувар/ посластичар

25

ДраганаВеселиновић

IV

кувар/ посластичар

26

Олгица Јелић

III

помоћни кувар