ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Loading ...

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- НАМИРНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЂАЧКЕ КУХИЊЕ  МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА LINK-A

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЂАЧКЕ КУХИЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА LINK-A

Дана 26.2.2018. године извршена измена конкурсне документације за јавну набавку намирница за ђачку кухињу.

Измењену конкурсну документацију можете преузети са link-a.