ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Loading ...

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА LINK-A

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА LINK-A