ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ можете погледати на link.


Дана 25.3.2019. донета је одлука о додели оквирног споразума у поступку јавне набавке намирница за потребе ђачке кухиње ЈН/ОП 2/2019.можете погледати на link-у.


Дана 23.1.2019. године донета је ОДЛУКА о Усвајању плана јавних набавки и набавки на којих се Закон не примењује за 2019. можете погледати на link-у.


Дана 20.2.2019. године на Порталу јавних набавки објављена је конкурсна документација и позив за подношење понуда за набавку намирница за потребе ђачке кухиње.


18.2.2019 у поступку набавке електричне енергије  изабрана понуда ЈП Епс Београд.


29.1.2019. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке електричне енергије за 2019. годину link.  

Конкурсну документацију за набавку електричне енергије можете преузети са link-a.